Økte priser gir en ramme på 90 millioner kroner i statens tilbud.

Tilbudet er 770 millioner kroner under kravet som ble fremmet av Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag forrige mandag.

LES PÅ PLUSS: Bønder i Oppdal skuffet over tilbudet

I sitt første oppgjør med bøndene vil Dale kutte den direkte støtten fra staten med 70 millioner kroner. Samtidig gis det rom for å øke prisene med 125 millioner kroner, noe som altså gir en samlet ramme på årets tilbud på 90 millioner kroner.

Dyrere mat

Prisøkningen vil gjøre handlekurven 50 kroner dyrere i året for en gjennomsnittshusholdning.

Tilbudet vil gi en inntektsvekst for bonden på 1,5 prosent fra 2016 til 2017.

Samlet inntektsvekst for jordbruket vil i så fall bli 5,25 prosent i den tiden Frp har hatt landbruksministeren, mot et snitt på 2,5 prosent for andre grupper.

Bondelaget: Krevende utgangspunkt

Statens tilbud i jordbruksoppgjøret er et krevende utgangspunkt for videre forhandlinger, mener Norges Bondelag.

– Det er et tilbud uten visjoner, som ikke svarer på oppdraget fra Stortinget om et mangfoldig landbruk over hele landet, sier leder Lars Petter Bartnes i Norges Bondelag.

Han mener tilbudet viser at regjeringen favoriserer stordrift på bekostning av mindre og mellomstore gårdsbruk.

– Det er jeg fortvilt over, sier Bartnes.

– Vi er helt avhengige av de mindre og mellomstore brukene for å kunne bruke norsk jord til matproduksjon i de delene av landet hvor klima og geografi ikke gjør det mulig å drive stort, sier han.

- Staten bygger ned matproduksjonen

Statens tilbud i jordbruksforhandlingene er en aktiv nedbygging av evnen til å produsere mat i Norge, mener Småbrukarlaget.

– Det er et enda sterkere kjør mot å prioritere store bruk på bekostning av små og mellomstore bruk, sier Merete Furuberg, leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, om tilbudet.

Hun mener staten ikke svarer på Stortingets mål om å øke norsk matproduksjon over hele landet.

– Skal vi ha mulighet til å øke matproduksjonen på norske arealer, så må alle bønder over hele landet få en inntektsøkning. Dette forutsetter at budsjettmidlene økes i forhold til dagens nivå. Staten velger å gjøre det motsatte.

Sp: - En hån

Statens tilbud til landbruket vil bety at det kuttes i norsk matproduksjon, mener Senterpartiets stortingsrepresentant Geir Pollestad.

– Statens tilbud er langt unna landbrukets krav. Det er alvorlig at man kutter 70 millioner kroner i budsjettstøtten. Regjeringen tar heller ikke hensyn til de klare føringene som Stortinget har gitt om å ha et landbruk i hele landet med både små og store bruk, sier Pollestad.

– Dette betyr at sentraliseringen av matproduksjonen holder fram med uforminsket styrke. Tilbudet er en hån mot norsk matproduksjon og norske bønder, sier han.

- Bør bryte forhandlingene

Miljøpartiet De Grønne mener bøndene bør bryte.

– Det er ikke forsvarlig å forhandle om jordbrukets fremtid med denne regjeringen. Det finnes et flertall for en mer bærekraftig politikk på Stortinget, sier nasjonal talsperson Une Aina Bastholm.

SVs landbrukspolitiske talsperson Torgeir Knag Fylkesnes mener tilbudet viser at regjeringen ikke tar norsk mattrygghet på alvor.

Nå skal det forhandles, men her må Stortinget være villig til å ta grep. Vi har ikke råd til fortsatt nedbygging av norsk matproduksjon, sier han.

LES OGSÅ KOMMENTAREN Bønder, beitedyr og butikk

foto
Landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) la onsdag fram statens tibud til bøndene. Foto: NTB scanpix