Vår nabo i sør vurderer fra nyttår å avvikle retten forbrukerne har til å kunne betale med mynter og sedler.

Regjeringen foreslår å oppheve loven på dette området, og vil gi butikkene rett til å kreve at du skal gjøre opp for deg med debetkort eller kredittkort.

Statssekretær Jon Gunnar Pedersen (H) sier til Aftenposten at det ikke er aktuelt for Norge å følge danskene på dette området med det første.

I første omgang er det snakk om noen utvalgte bransjer, men for nordmenn på handlebesøk er det høyaktuelt siden det dreier seg om butikker som selger klær, samt restauranter.

Kontanter koster mye

Også bensinstasjonene skal slippe plikten til å ta imot kontanter.

Danske myndigheter håper at lovendringen skal gjøre det enklere å drive næringsvirksomhet i landet. Avskaffelsen av loven om kontant betaling er egentlig en del av en vekstpakke regjeringen har lagt frem.

- Det er knyttet store ekstra omkostninger for mange butikker med å operere med kontanter, og mange steder har man rett og slett ikke bruk for muligheten for å betale med sedler fordi all handel allerede skjer elektronisk, sier den danske næringsminister Henrik Sass Larsen (S).

De eldre skal skjermes

Han la frem forslaget om lovendringen onsdag. Regjeringen har unntatt dagligvarebutikker og apoteker fra den nye loven.

Dette er, sier man, fordi at de vil sikre muligheten for å betale kontant spesielt for eldre mennesker som ikke har så mye erfaring med kortbruk.

Dessuten skal bl.a. også leger, tannleger, posthus, kiosker og kantiner fortsatt ha plikt til å ta imot kontant betaling.

For næringslivet er de nye reglene svært velkomne.

- Kontantregelen er en byrde, og kravet er foreldet. Langt de fleste betaler i dag med kredittkort. Derfor må det helt naturlig være opp til den enkelte forretningsdrivende om man vil ta imot kontanter eller ikke, sier Katia K. Østergaard, administrerende direktør i Horesta som er hovedorganisasjon for hotell-, restaurant- og turistnæringen i Danmark.

Norge følger ikke Danmark

Norge har liknende lovgivning som Danmark, og her i landet har forbrukerne en lovfestet rett til å betale med kontanter, hvis man foretrekker det.

Og slik vil det også fortsette å være i Norge, sier statssekretær Pedersen.

- Vi har ikke planer om å endre loven på dette området med det første, men Hvitvaskingslovutvalget kan vurdere også slike tiltak. Både tradisjon, personvern og sikkerhetsutfordringene i ny teknologi gjør at vi kommer til å ha bruk for kontanter lenge. Det er fortsatt noen som har berettigede behov for å kunne gjøre opp for seg med Kongens mynt, og det skal man få lov til, sier Pedersen