Det er den tidligere eieren av restaurantbygget Zachariasbryggen i Bergen, Knut Jørgen Hauge, som står bak søksmålet, skriver TV2. Han kjøpte bygget i 2005, og BN Bank lånte ham penger til kjøpet og den påfølgende oppussingen.

Zachariasbryggen står på en festet tomt, som eies av Bergen sentrum tomteselskap. I slutten av 2011 begynte forhandlingene om en ny festeavtale. Da nektet Hauge å godta at festeavgiften ble satt opp fra én million til 20 millioner kroner årlig.

Sa opp lånet

BN Bank sa så opp lånet, og høsten 2013 ble selskapet Zachariasbryggen begjært konkurs. Inntrykket som ble skapt gjennom media, var at Hauge hadde lurt banken, ifølge TV2.

- De hadde gjort avtale med Bergen sentrum tomteselskap om å slå sammen tomt og bygg, bli kvitt Zachariasbryggen AS med aksjonærene og dele verdiene seg imellom, sier Hauge.

- Hvordan bli kvitt Knut?

Han hevder dokumenter han har fått tilgang til tre år etter konkursen, via rettslige kjennelser, bekrefter det han sier.

– Dette er et internt arbeidsdokument i BN Bank som er en fordeling av arbeidsoppgaver i april 2013. Og det kommer jo klart frem hva som var deres misjon: «Hvordan bli kvitt Knut?» Dette er ett av dokumentene vi har fått tak i, og da ser man jo hvordan banken jobber og hvilke metoder de har, sier Hauge til TV2.

Dokumentene bekrefter Hauges påstand om at BN Bank og Bergen sentrum tomteselskap inngikk en avtale om å slå sammen tomt og bygg, lenge før Hauges selskap ble begjært konkurs, skriver TV2 etter å ha sett dokumentene.

- 10-50 mill. til banken

Tidligere banksjef i DNB, Frode Igland, er rådgiver for Hauge. Han mener BN Bank inngikk avtale med Bergen sentrum tomteselskap for å oppnå økonomisk gevinst.

– Det fremgår av bankens egne styrepapirer at de så den muligheten. Der fremgår det at de så for seg en total eiendomsverdi på 600-700 millioner. 40 prosent av 600-700 millioner er 240-280 millioner på bankens andel. Banken hadde et bankengasjement på 230, så der ligger det en 10 til 50 millioner i upside for banken, sier Igland til TV2.

For retten i høst

Ifølge TV2 vil ikke kommunikasjonsdirektør Stig Tore Laugen i BN Bank svare på spørsmål. Han svarer i en uttalelse på vegne av banken blant annet at «vi ser veldig frem til at vi får legge frem vårt syn i retten og får rettens vurdering av saken».

Saken kommer opp for Bergen tingrett i november i år, ifølge en pressemelding Hauge har sendt Adresseavisen.

Sparebank 1 SMN eier 33 prosent av BN Bank. Konsernsjef i Sparebank 1 SMN, Finn Haugan, er styreleder i BN Bank.