Fagbevegelsen refser statlig investering i trøndersk vaske-app