11 trøndere som fikk ny jobb i mars og april

foto