Rekordmange nye vindmøller ble satt i drift i 2012, og Vindmøller i Norge produserte i fjor 1.569 GWh. Den samlede ytelsen er på 704 MW fordelt på 315 vindturbiner, skriver Teknisk Ukeblad.

Av denne samlede ytelsen ble det i fjor satt i drift 195,3 MW ny vindkraft. Blant prosjektene som startet opp var vindparkene Åsen II, Fakken, Listas, Ytre Vikna, Høg-Jæren og Midtfjellet I.

– 2012 har dermed vært året med historisk sett mest vindkraftutbygging målt i installert effekt i Norge, skriver NVE i sin årlige rapport om vindkraftproduksjonen.

Fjoråret blir omtalt som et relativt godt vindår. Den gjennomsnittlige brukstiden for vindkraftverkene var på 2.734 timer, noe som utgjør en kapasitetsutnyttelse på 31 prosent.

NVE mener trenden i vindkraftbransjen er satsing på stadig større rotordiameter etter hvert som teknologien gjør dette mulig. Det gir bedre utnyttelse av brukstiden.

NVE har også sett på arealutnyttelsen. Dette kaller direktoratet energiproduksjon per sveipt areal. I gjennomsnitt var denne i fjor på 1.330 kWh per kvadratmeter, men variasjonen i vindparkene var stor, fra 416 kWh per kvadratmeter til 1.870 kWh per kvadratmeter.