foto
Statnett-sjef Auke Lont er tilfreds med at kraftselskapene og Credit Suisse er enige om å gå videre med vindkraftplanene i Trøndelag. Foto: Falch, Knut, NTB scanpix

Statnett var klar til å trykke på knappen og starte byggingen da Statkraft-styret 3. juni overraskende sa nei til milliardplanene på Trøndelagskysten.

Nå ligger byggingen av høyspentlinja til mellom fem og sju milliarder kroner an til å bli utsatt med nøyaktig ett år.

- Det er ikke gratis. Vi hadde jo alt klart. Nå må det gjøres noen tilpasninger fordi konseptet er litt endret. Det betyr økte kostnader, men innenfor rimelighetens grenser, sier Statnett-sjef Auke Lont til Adressa.no.

Mindre i sør

Statnett har hele tida stilt som betingelse at det bygges minst 1000 megawatt (MW) vindkraft langs strekningen, hvorav 600 MW skulle bygges på Fosen, og 400 MW i Snillfjord og på Hitra. Avtalen Statkraft, NTE, Trønderenergi, Agder Energi og Credit Suisse inngikk onsdag, innebærer at minstekravet sør for fjorden senkes til 250 MW.

Det betyr at konsesjonsbetingelsene kanskje må justeres, ifølge Lont.

- Konsesjonen stiller en del krav som må være oppfylt. I den grad vi må gå utenfor disse kravene, må vi søke om det, påpeker han.

Utvidet fristen

Konsesjonen setter blant annet som krav at strekningene Namsos – Storheia (Åfjord) og Snillfjord-Trollheim (Surnadal) står ferdige innen utgangen av 2020. Inntil nylig var det siste frist for at vindkraftutbyggerne skulle få rett på subsidier gjennom det norsksvenske markedet for elsertifikater.

For få dager siden vedtok Stortinget å utvide fristen med ett år. Nå vil også Statnett søke om ett års forlengelse av byggefristen. Planen er å fatte en endelig investeringsbeslutning i løpet av første kvartal 2016.

- Vi vil rigge oss til sånn at vi kan trykke på den samme knappen som vi skulle trykket på ved forrige styremøte, men med ett års forsinkelse, sier Lont.

Den siste biten av ledningen, som vil krysse Trondheimsfjorden, skal stå ferdig innen 2028.

Lont medgir at han er skuffet over at det ikke blir byggestart i sommer, slik Statnett hadde planlagt, men er samtidig tilfreds med at det nå kan gå mot en løsning.

- Vår rolle er å legge til rette for utbygging av vindkraft i dette området. Det at vi nå går videre, betyr at vi har greid å fylle den rollen, sier han.