– Det er de som har valgt å gå videre uten oss, sier en administrerende direktør Per-Axel Koch i Adresseavisen, som er skuffet over at de ikke har kommet frem til en løsning med Medietilsynet som betød at Adresseavisen kunne være med.

– Tilsynet har vært tydelig på at de kun tenker tall, og de har vært lite villig til å gå inn på konstruksjonen av selskapet, sier han. Han sier partene er enige om en godt samarbeid videre, men understreker at han er skuffet over at prosessen fortsetter.

De andre avisene offentliggjorde beslutningen i en pressemelding i ettermiddag:

«Medietilsynets redegjørelse om sannsynlig tolkning av loven og eventuelle mulige overgangsordninger gjør en etablering av Media Norge vanskelig gjennomførbart med alle 5 deltagende mediehus. Styrelederne i Aftenposten, Bergens Tidende, Stavanger Aftenblad og Fædrelandsvennen har derfor besluttet å foreslå for sine respektive styrer at Media Norge etableres uten Adresseavisen. Det langvarige samarbeidet med Adresseavisen i ”Fire store” ønskes videreført».

De forklarer at de har hatt en omfattende dialog med Medietilsynet for å klarlegge etableringen av Media Norge i forhold til eierskapslovgivning.

- Burde funnet andre former

Sjefredaktør Arne Blix i Adresseavisen er skuffet over at de andre går videre uten dem.

- Dagens lovgivning gjorde det umulig å gjennomføre en fusjon med alle fem mediehus som deltagere. Da burde man funnet frem til andre samarbeidsformer. Samarbeidet mellom regionavisene har utviklet seg over 20 år og kan videreutvikles i fellesskap på en lang rekke områder også uten fusjon. Jeg håper og tror likevel at det langvarige, gode og nyttige samarbeidet kan fortsette på mange områder selv om vi nå blir stående utenfor fusjonsprosessen, sier Blix.

Han er likevel optimistisk.

- Adresseavisen står svært sterkt i Midt-Norge og jeg ser mange muligheter for å videreutvikle mediehuset selv om vi ikke blir med videre i fusjonsprosessen. Vi har offensive planer for å videreutvikle Adresseavisen i vår egen region alene og sammen med våre lokalaviser som det ikke har vært aktuelt å selge ut.

DETTE ER MEDIA-NORGE- PROSESSEN:

Aftenposten, Adresseavisen, Bergens Tidende, Stavanger Aftenblad og Fædrelandsvennen har siden i sommer forhandlet om fusjon, men forhandlingene har trukket i langdrag.

Strenge regler

Ingen har lov til å eie mer en tredel av det samlede avisopplaget i landet, men det samlede opplaget i Media Norge-avisene (inkludert Adresseavisen) og de andre avisene i Schibsted-konsernet utgjorde nær 37 prosent av totalopplaget i 2005.

En arbeidsgruppe under ledelse av Adresseavisens administrerende direktør Per Axel Koch har jobbet under høytrykk for å løse opplagsfloken

Greier ikke fusjonskameratene å bringe Schibsteds samlede avisopplag ned mot lovens maksimumsgrense på 33,3 prosent, kan hele prosjektet gå i vasken.

foto
Sjefredaktør Arne Blix er skuffet over at de andre avisene fortsetter fusjonsprosessen uten Adresseavisen. Foto: JENS PETTER SØRAA