Sjefen i truet statlig selskap er glad for arbeidsro

foto