Flere konsulenter i det indiske selskapet Tata Consulentency Services er engasjert av DNB for å jobbe med betalingstjenesten Vipps. Prosjektet har ført til svært lange arbeidsdager for IT-konsulentene, skriver NRK. Ifølge NRKs kilder jobbes det opptil 14-16 timer hver dag, hele uken.

– Vi har fått et konkret og detaljert tips. Hvis det stemmer at inderne jobber 14-16 timer hver dag i DNBs lokaler, er dette grov sosial dumping, sier Jan Olav Andersen i El og IT-forbundet.

Arbeidstilsynet forteller til NRK at de vil granske arbeidsforholdet, og at dette er en sak de ønsker å prioritere.

DNB forteller til kringkasteren at de tar denne saken på alvor, og at de har bedt om redegjørelse fra sin underleverandør.

– De som jobber for DNB skal ikke jobbe for mye, og det følger vi opp med leverandørene i regelmessige møter, sier DNBs informasjonsdirektør Even Westerveld til NRK.

Han benekter at det foregår sosial dumping hos DNB i forbindelse med Vipps-prosjektet.

– Så må vi huske på at det disse kildene har sett, ikke nødvendigvis betyr at det er for mye overtid. Det er adgang til å jobbe mye i perioder, så lenge man holder seg innenfor begrensningene i loven.