Med kjeder som Meny, Kiwi, Spar og Joker er matgiganten godt synlig for norske forbrukere. I forbindelse med fremleggelsen av halvårsresultatet torsdag, blir det nevnt at det er tung konkurranse og hardt prispress i markedet.

– Konkurranseintensiteten har økt over tid, noe som kommer forbrukeren til gode. Matvareprisene steg 2,3 prosent fra juni 2015 til og med juni 2016. Dette er lavere enn konsumprisindeksen, som viser en vekst på 3,7 prosent i samme periode, skriver selskapet i en pressemelding.

Selv om konkurransen er hard greier konsernet likevel å sikre seg gode marginer sammenlagt. Driftsresultat endte med en margin på 5,8 prosent, ned fra 6 prosent i samme periode i fjor. Likevel gikk selve driftsresultat opp med 3,4 prosent og endte på 2,24 milliarder kroner.

– Norgesgruppen forventer fortsatt sterkt kamp om kundene, sesongpriskonkurranse og økt pris- og marginpress, som betyr at den sterke priskonkurransen som startet i 2015 vedvarer, opplyser selskapet.