Trøndersk børsbedrift er hardt rammet av at biltrafikken har falt kraftig