Driften i trondheimsselskapet gikk særs godt, og bidro med 153 millioner i pluss.

I tillegg har selskapet gjort en verdijustering som ga ytterligere pluss, og fått inn 87 millioner kroner i finansielle inntekter.

Samlet gir det rekordresultatet på 253 millioner kroner før skatt.

- Gode laksepriser

Konsernsjef Charles Høstlund sier både kostnadseffektiv drift og høye laksepriser har vært utslagsgivende.

- Årsaken til det gode kvartalsresultatet er en meget høy laksepris, samt lave og stabile produksjonskostnader fra forrige kvartal i Region Nord, uttaler Høstlund i en børsmelding.

Stor fremgang i nord

Norway Royal Salmon har delt inn sin oppdrettsvirksomhet i to regioner, region nord og region sør.

Det er spesielt i nord det har gått forrykende dette kvartalet. Her har selskapet mer enn doblet fortjenesten per kilo slaktet laks.

Mens de på samme tid i fjor satt igjen med 10,21 kroner per kilo slaktet laks, ble fortjenesten dette kvartalet på hele 26,66 kroner per kilo slaktet laks for regionen.

I region sør var fortjenesten noe lavere, med 15,26 kroner per kilo slaktet laks. Men også i denne regionen er fortjenesten betydelig bedre enn på samme tid i fjor.

Fortsetter å vokse

Totalt ble det slaktet 7209 tonn laks første kvartal. Det er noe  ned fra året før, men selskapet er i vekst.

I løpet av kvartalet har Norway Royal Salmon kjøpt minoritetsaksjeposten på 33,3 prosent i datterselskapet Nord Senja Laks for 70 millioner kroner.

- Bakgrunnen for transaksjonen er å samordne NRS sin oppdrettsvirksomhet i Region Nord ytterligere. Dette vil på sikt gi økt kostnadseffektivitet. Gjennom transaksjonen befester NRS  sin posisjon i Troms, som er et viktig vekstområde for næringen i fremtiden, skriver selskapet i børsmeldingen.

Samarbeider med Aker

Selskapet har også søkt om nye oppdrettskonsesjoner.

- NRS og Aker ASA søkte i mars om 15 utviklingskonsesjoner for oppdrett av laks. Partene har utviklet et halvt nedsenkbart offshore oppdrettsanlegg som er dimensjonert for værharde områder. Ved å kombinere NRS sin havbrukskompetanse med Aker sin offshorekompetanse, er  målet  å  videreutvikle  en  lønnsom oppdrettsnæring og bidra til å løse miljø- og arealutfordringer i næringen, uttaler Høstlund i børsmeldingen.