For to år satte Næringsforeningen i Trondheimsregionen et mål om ha over 1000 teknologibedrifter med til sammen 20 000 ansatte i 2025.

Da rådgivnings- og analyseselskapet Impello Management på onsdag la frem sin årlige «bibel» om situasjonen i teknologibransjen i regionen, kom det frem at tempoet må økes hvis målet skal nås.

I 2015 hadde regionen 560 teknologibedrifter med drøyt 10 000 ansatte. Hvis veksten fortsetter i samme fart som i årene 2006 til 2015, så vil man bare ha 885 selskaper med 16 200 ansatte i 2025.

Må doble ansattvekst

Særlig en dobling av antall ansatte kan bli vanskelig å nå. Den årlige veksten har siden 2005 vært på 2,4 prosent, men den må mer enn dobles, til 5,5 prosent, hvis målet om 20 000 ansatte skal oppnås.

Dette er «meget ambisiøst», ifølge forfatterne av analysen.

Ifølge Impello preges bransjen i regionen av få store og mange små bedrifter. Analysen omfatter drøyt 500 aksjeselskaper med adresse i regionen, og de ti største står for rundt halvparten av den totale omsetningen på nær 14 milliarder kroner.

Daglig leder og partner Frode Iglebæk i Impello sier at det er nødvendig at flere selskaper kommer opp på samme størrelse som de største, noe som kan skje både gjennom sammenslåinger og oppkjøp.

- Over tid så viser det seg at selskaper av en viss størrelse og bredde gjør det bedre enn små selskaper som stadig er i utfordrerposisjon, og som blir presset både på pris og tid sier Iglebæk.

Få blir store

Ifølge rapporten etableres det fortsatt mange nye bedrifter. Med unntak av 2014, så har det blitt startet opp over 50 nye teknologiselskaper hvert år siden 2011. Det er likevel få som vokser seg inn blant de store. I fjor var det 44 selskaper som hadde over 50 ansatte, noe som er på nivå med 2007.

De to største enkeltbransjene målt i både antall selskaper og antall ansatte er IKT og olje- og gassnæringen. Nedturen i olje- og gassbransjen har ført til et fall både i omsetning og i antall ansatte, og Impello anslår at det bare vil være moderat vekst i denne næringen de neste ti årene.

Derfor mener de det er viktig at veksten innen IT og i teknologiselskaper som leverer til havbruksnæringen fortsetter.

Impello kåret oppdrettsteknologiselskapet Aquaoptima til vekstvinner i årets rapport. Iglebæk tror teknologi til havbruk har stort potensial, men er usikker på hvor raskt veksten vil skje.

- Mange har kanskje enn litt for optimistisk tro på at dette skal skje veldig fort. Hvis man snakker med oppdrettsselskapene og de gamle ringrevene i bransjen, så har de et litt annet syn på det. De har bygget opp dette selv, og de har kanskje ikke den samme tilnærmingen til bruk av profesjonelle tjenester og avansert teknologi, som for eksempel oljebransjen, sier Iglebæk.

Utfordrer det offentlige

Administrerende direktør Berit Rian i Næringsforeningen i Trondheimsregionen sier at de kan nå målet om en dobling i antall bedrifter, men at målet om ansatte er krevende å oppnå.

- Det hjelper ikke hvis vi bare får 50 énmannsbedrifter hvert år. Det er klart at med dagens fart så når vi ikke vekstmålet, men det er derfor vårt fagråd for kommersialisering av teknologi har laget en handlingsplan, sier Rian.

- Vi må få flere større selskaper, og vi må til mer vekst i de eksisterende bedriftene, men det er ikke noe man bare kan vedta. Vi har pekt på ulike tiltak i vår handlingsplan, blant annet gjennom mer innovative offentlige anskaffelser, sier hun, og påpeker at de har utfordret kommunene på å være mer offensive i sine innkjøp.

- Vi synes at gründerstrategien til Trondheim kommune er veldig positiv, og vi utfordrer alle kommunene i regionen til å være krevende kunder både for oppstartsselskaper og eksisterende bedrifter, sier Rian.

- Bør investorer og styremedlemmer være pådrivere for sammenslåinger i teknologibransjen?

- Der det er riktig tror jeg det kan være en vei å gå. Det er klart at den kompetente kapitalen vi har spiller en viktig rolle i den sammenhengen, og jeg tror at vi må se på hvordan selskapene skal skaffe seg større markedskraft både lokalt og internasjonalt.

foto
Fullt: Over 200 personer deltok på presentasjonen av årets analyse. Foto: jens petter søraa, Adresseavisen