Det største området består av fire parseller som legges ut for salg med en prisantydning på til sammen rundt 100 millioner kroner.

– Det vil nok være ulike kjøpere, i og med at de er regulert til ulike formål, sier Joar Kjeldseth, daglig leder for næringsmegling i Eiendomsmegler 1 Midt-Norge som skal stå for salget.

Dette tomteområdet ligger mellom Vestre Rosten og John Aaes veg, og kalles for Teknotomta siden den egentlig var tenkt for IT-bedriften Atmel. Til sammen vil det være plass til mellom 200 og 250 nye boliger på området, mens to parseller er regulert til kontor og tjenesteyting, der det kan bygges høyhus på den ene.

– Jeg tror alle boligutviklere vil være interessert i området som er avsatt til rent boligformål. Når det gjelder næringstomta er vi litt spente. Vi tror ikke den blir kjøpt av en typisk eiendomsinvestor, men heller noen som selv har en plan for tomta. For eksempel en bedrift som ønsker et eget bygg med god profilering, eventuelt driver publikumsrettet virksomhet, sier Kjeldseth.

Reguleringsplaner vedtatt

Alle de fire tomteområdene som legges ut for salg er ferdig regulert. På Tonstadbrinken legges det ut for salg en tomt på rundt 19 mål, som er regulert til familieboliger, hovedsakelig rekkehus.

Næringsmegler Kristian Hogstad Lund tror denne tomten vil være ettertraktet blant boligutbyggere, og den legges ut med en prisantydning på rundt 30 millioner kroner: –Hvis det bygges fornuftige rekkehus som er aktuelle for en stor kjøpergruppe, så vil dette være veldig attraktivt. Det er mangel på boliger for familier i etableringsfasen, sier Lund.

Noen hundre meter lenger sør, i Ingeborg Ofstads veg, legger de også ut en boligtomt. Tomten er på drøyt tre mål, og er regulert for leiligheter. Lund sier at prisantydningen er på åtte millioner kroner for tomten, hvor det kan bygges rundt 25 nye boliger.

Den siste tomteområdet ligger på Sandmoen, og er regulert til lager og industri. Tomten ligger rett ved den nye brannstasjonen og Yara og AtBs anlegg, og er på knapt 3,5 mål. Prisantydningen er på fem millioner kroner.

Joar Kjeldseth sier at eiendomsmarkedet i Trondheim går godt, og forventer budkonkurranser både på Sandmoen og på boligtomtene, men er mer usikker på de rene næringsområdene på Teknotomta.

– Alt er mye enklere når områdene er ferdig regulert. Da er det bare å sette i gang med prosjektering, sier han.

Pengene går til nye kjøp

Trondheim kommune skal bruke inntektene fra tomtesalget til nye eiendomskjøp.

– Vi ønsker å selge kommunale tomter som vi ikke har bruk for selv, og pengene vil uavkortet bli reinvestert i tomter som vi vil bruke til blant annet skoler, barnehager og idrettsanlegg, sier sjefsingeniør Ole Ivar Folstad ved eierskapsenheten i Trondheim kommune.

Tomteområdene på Tiller har alle vært i kommunens eie lenge, og Folstad sier det er tilfeldig at de legges ut for salg samtidig. Årsaken er at de nå er ferdig regulert.

– Vi har en langsiktig plan for tomtesalgene våre, og vi har holdt på med disse reguleringsplanene i flere år, sier han.

Kommunen har i år budsjettert med eiendomssalg for rundt 150 millioner kroner, og Folstad sier det er det de behøver til nye kjøp.

De har ikke planlagt flere salg i 2014, men de har flere ting på gang for neste år.

– Men først må vi bli ferdig med reguleringsplanene, og vi ønsker mest mulig forutsigbarhet rundt salgene, sier han.

foto
Industriområde: Tomten ved den nye brannstasjonen på Sandmoen er regulert til lager og industri. Foto: Vegard Eggen
foto
Ole Ivar Folstad ved eierskapsenheten i Trondheim kommune. Foto: Ivar Mølsknes