Stoltenberg tiltrer trolig i stillingen 1. desember og er utnevnt for en periode på seks år.

– Jeg har vært opptatt av å finne den beste sentralbanksjefen for Norge, og jeg er trygg på at det er Jens Stoltenberg. Kombinasjonen av økonomibakgrunn, samfunnsforståelse og en ledererfaring få i Norge har, gjør ham veldig godt egnet som øverste leder i Norges Bank, en institusjon som forvalter viktige samfunnsoppdrag på vegne av oss alle, sier Vedum (Sp).

Det tas sikte på at tiltredelsesdato blir rundt 1. desember, men det vil bli endelig fastsatt ved signering av arbeidskontrakten i løpet av kort tid, opplyser regjeringen i en pressemelding.

Stoltenberg går av som generalsekretær i Nato ved utgangen av september 2022.

Nåværende sentralbanksjef, Øystein Olsen, har bedt om å få fratre sin stilling 1. mars 2022, og visesentralbanksjef Ida Wolden Bache blir midlertidig sentralbanksjef til Stoltenberg tiltrer.