- Jeg er et konkurransemenneske. Jeg bare bestemte meg for at Stas måtte bli suksess