Mandag skulle saken mellom sokndalingen Roar Aarhaug og staten starte i Sør-Trøndelag tingrett. Det ble det ikke noe av.

Fire dager før kom nemlig kjennelsen om at en del av grunnlaget for søksmålet er feil og at saken dermed ikke kan behandles av retten.

- I forberedelsene til rettssaken, har Landbruksdirektoratet hentet inn nye opplysninger  fra Mattilsynet, og funnet at antall kalkuner levert til slakt i 2011 var lavere enn det som var lagt til grunn i det opprinnelige vedtaket. Derfor har direktoratet truffet et nytt vedtak i saken, som innebærer en delvis omgjøring av det opprinnelige vedtaket ved en reduksjon av erstatningsbeløpet fra 1,83 millioner til 1,66 millioner kroner, sier advokatfullmektig Ragnar Nordeide hos Regjeringsadvokaten som fører saken for staten ved Landbruks- og matdepartementet.

Les også: Møter staten i retten for å krangle om millionbot

Kuttet ni prosent

Saken handler om første del av det som er Norges-historiens største krav mot en fjærfeprodusent, kyllinggünder, bonde samt eier og daglig leder i Hugaasgruppen, Roar Aarhaug.

Til sammen, fordelt på to ulike vedtak, er Aarhaug krevd for over åtte millioner kroner i standardisert erstatning for store brudd på konsesjonsgrensene for kalkun og høner for rugeggproduksjon. Kravet mot Aarhaug er regnet ut fra en stykkpris per dyr over konsesjonsgrensa som i de aktuelle årene var på 60 000 kalkuner og 7500 innsatte høner for produksjon av rugegg.

I del én av saken, som nå skulle opp for retten, har direktoratet basert sitt vedtak på at Aarhaug årlig har hatt mellom 10 000 og 22 000 flere dyr enn tillatt i 2009, 2010 og 2011. Dermed har staten krevd Aarhaug for 1,83 millioner kroner. Opprinnelig var bota på 2,2 millioner kroner, før den ble redusert etter klagebehandeliung i 2016. Nå har direktoratet igjen redusert den til 1,66 millioner kroner, etter at de selv avdekket en feil i beregningsgrunnlaget for 2011: De mener nå å ha dokumentasjon for overproduksjon av 3743 kalkuner, ikke 9143 som de først slo fast for dette året.

Les også: Kan få norgeshistoriens største bot for overproduksjon

Ikke tilkjent saksomkostninger

Aarhaug har hele tiden ment at vedtaket fra staten er basert på feil fakta. Det er også derfor han har saksøkt staten for å få kjent vedtaket om erstatning ugyldig. Da omgjøringsvedtaket kom, bare dager før saken skulle opp i retten, ba han imidlertid om heving av saken og 134 250 kroner i saksomkostninger.

Sør-Trøndelag tingrett tilkjenner ham ikke saksomkostninger, ettersom det ikke er sikkert at Aarhaug ville vunnet frem med i sitt søksmål hva gjelder ansvarsgrunnlaget for overproduksjonen.

Men retten gir ham altså medhold i at søksmålet må heves.

«Det nye vedtaket bygger på nye rettsfakta om antall kalkuner levert til slakt i 2011, og det er foretatt nye reelle vurderinger som skulle vært, men ikke var en del av det opprinnelige vedtaket. Det nye vedtaket har en annen konklusjon med en ikke ubetydelig justering av erstatningsbeløpet sammenlignet med det opprinnelige vedtaket» heter det i kjennelsen som konkluderer med at det nye vedtaket erstatter det gamle, og at grunnlaget for søksmålet (det gamle vedtaket) dermed har falt bort.

Begge parter har mulighet til å anke kjennelsen. I tillegg opplyser Landbruksdirektoratet at Aarhaug nå har mulighet til å klage til forvaltningen på den delen av vedtaket som er omgjort. Resten av vedtaket er endelig behandlet i forvaltningen.

Les også: Saksøker staten for å bli kvitt millionbot