I Midt-Norge har Coop identifisert 12 Ica-, Matkroken eller Rimi-butikker i Midt-Norge som kan være utsatt og mest sannsynlig måtte selges.

Det viser Adresseavisens gjennomgang av «Melding om foretakssammenslutning» som Coop Norge Handel AS har sendt Konkurransetilsynet angående ervervet av Ica Norge AS.

Les også: Coop kjøper Ica Norge

Coop vil overfor Adresseavisen ikke kommentere innholdet i den konfidensielle meldingen eller si noe om antall butikker de kanskje ikke får overta. Saken ligger nå hos tilsynet som er ventet å komme med sin avgjørelse innen april/mai neste år.

Blir oppkjøpet godkjent, vil det føre til enda sterkere konsentrasjon av kjedemakt i det norske dagligvaremarkedet ved å redusere antall aktører fra fire til tre store.

Les også: Reitan: - Ica var min store, våte drøm

Vurderer lokalt og nasjonalt

På landsbasis er fortsatt Norgesgruppen størst, også etter en ventet sammenslåing av markedsandelen for Coop og Ica. I tillegg er Rema 1000 enda en stor nasjonal aktør som byr Coop/Ica-sammenslutningen på konkurranse over store deler av landet. Når også den minste nasjonale aktøren, Bunnpris, er regnet med, er det bare igjen 0,7 prosent av markedsandelene fordelt på øvrige aktører nasjonalt.

Men Konkurransetilsynet vektlegger også lokale forhold når de skal vurdere om oppkjøpet kan godkjennes, og om det eventuelt forutsetter at Coop selger butikker.

–Det vi skal undersøke er om oppkjøpet fører til eller vesentlig forsterker begrensninger i konkurransen i strid med konkurranselovens formål i ett eller flere berørte markeder. Vi vil vurdere virkninger i både nasjonale og lokale markeder. Vi har fått melding fra Coop med informasjon om oppkjøpet og markedene, og vil selv innhente ytterligere informasjon og foreta de nødvendige analysene før vi konkluderer, sier avdelingsdirektør Magnus Gabrielsen i Konkurransetilsynet.

Nærbutikken viktig

Nordmenn handler som regel i sine nærbutikker. Dermed betyr lokal konkurranse og avstand mellom butikkene mye når tilsynet skal vurdere oppkjøpet.

Tilsynet opererer ikke med faste grenser for hvor nært butikkene må ligge for å regnes som konkurrenter.

–Kjøretidsanalyser kan være til hjelp for å identifisere hvor det kan være konkurranseproblemer. Det kan variere hvor lang kjøretid vi legger til grunn i disse analysene, fra noen få minutter og opp mot en halvtimes kjøring. Når Konkurransetilsynet vurderer lokal konkurranse kan det også være aktuelt å gjennomføre spørreundersøkelser lokalt for å få avklart konkurranseforhold. Det er mange forhold som kan spille inn, også om det er snakk om ulike type butikker, for eksempel lavpris eller supermarked, sier Magnus Gabrielsen.

Kan få over 1300 butikker

Coop har rundt 800 dagligvarebutikker i Norge, og står spesielt sterkt i samvirkelagbastionen Trøndelag.

Ica Norge har 533 butikker på landsbasis under kjedene Ica Supermarked, Rimi og Matkroken. Sistnevnte er Icas småbutikkonsept som det finnes flest av i distrikstkommuner.

Og det er flest Matkrokenbutikker som står i fare for å få oppkjøps-nei fra tilsynet, i Coops egen gjennomgang av konkurranseforholdene lokalt.

For 19 av Ica-butikkene Coop har vurdert, er de selv ikke sikre på at konkurransen opprettholdes dersom de får overta. I enda tre områder mener Coop konkurransen er god nok, men er blitt varslet om en ekstra gjennomgang av tilsynet.

Listen i Midt-Norge

I Midt-Norge er det disse 12 butikkene som er i faresonen, ifølge konklusjoner i Coops gjennomgang:

Matkroken Jøa, Fosnes.

Matkoken Verranstranda, Verran.

Matkroken Melland, Sprova i Steinkjer.

Matkroken Bessaker, Osen.

Matkroken Sandviksberget, Matkroken Brandsfjord, begge i Roan.

Rimi Berkåk i Rennebu.

Rimi Ålen i Holtålen.

Matkroken Kjørsvikbugen, Matkroken Aure begge i Aure.

Matkroken Tingvoll, Matkroken Meisingset, i Tingvoll.

I tillegg pekes det på Ica-eide butikker i Ulvik, Dalen, Øvre Årdal, Hattfjelldal, Lødingen, Sørumssand og Burfjord. Butikkene i Brumunddal, Bø i Vesterålen og Sørvågen nevnes også blant de butikkene Coop forventer en ekstra gjennomgang av, men hvor konkurranseforholdene anses å være bedre.

De butikkene Coop må avstå, kan gå til den strørste konkurrenten.

Kan selge til Norgesgruppen

–Nå ligger oppkjøpssaken til behandling i Konkurransetilsynet, og vi avventer dette. Som en forsikring har vi inngått en opsjonsavtale med Norgesgruppen som har sagt seg villig til å kjøpe de butikkene Coop evt. ikke får overta. Vi har ingen plikt til å selge til Norgesgruppen, og kan selge til andre. Men for oss er det viktig at vi har en kjøper, og det har altså Norgesgruppen sagt seg villig til å være, sier kommunikasjonsdirektør Kristin Paus i Coop.

Konkurransetilsynet har 130 virkedager på å behandle saken. Det betyr at en avgjørelse kan ventes i april/mai neste år.

Dette sier meldingen

Slik fant vi hvilke butikker som er utsatt ved å gjennomgå Coops melding til Konkurransetilsynet:

Adresseavisen har fått tilgang til det 179-siders store dokumentet «Melding om foretakssammenslutning» som Coop har sendt Konkurransetilsynet. Dokumentet er merket «strengt konfidensielt» og tilsynet har sladdet sensitiv informasjon i dokumentet.

Meldingen er grunnlaget for Konkurransetilsynest behandling av Coops oppkjøp av Ica Norge. Det er datert 31. oktober 2014 og er utarbeidet av advokatfirmaet Wiersholm AS på vegne av Coop Norge Handel AS. Konkurransetilsynet har veiledet i utformingen av meldingen for at den skal tilfredsstille visse lovpålagte krav i hht konkurranseloven.

I melingen har Coop i tillegg til å gjennomgå konkurranseforholdene i det nasjonale markedet, sett på 122 lokalområder hvor de har gjennomgått konkurranseforholdene spesielt. Dette er markedsområder, ikke nødvendigvis geografisk oppdelt innenfor kommunegrenser, basert hovedsakelig på reiseavstand mellom butikker.

For hvert område har Coop gjort en oppsummering om hvordan de anser konkurransesituasjonen i de lokale markedene. Den gjentatte formuleringen i drøyt 100 av områdene er: «Konkurransen i dette markedet vil ikke bli begrenset som følge av ervervet. (...)».

For 13 av områdene, som dekker 19 butikker, er formuleringen fra Coop: «Dersom konkurransetilsynet finner at transaksjonen vil ha konkurransebegrensende virkning i dette lokale området (sladdet setning følger)». Det er disse områdene Adresseavisen beskriver som utsatt i denne saken.

Behandlingen av oppkjøpet i Konkurransetilsynet kan gi tre mulige utfall:

1. Akseptere foretakssammenslutningen.

2. Stanse foretakssammenslutningen.

3. Tillater foretakssammenslutningen på visse vilkår.

Konkurransetilsynets avgjørelse er ventet innen april/mai.

foto
Kristin Paus, kommunikasjonsdirektør i Coop. Foto: Sverre Chr. Jarild/Lysbordet
foto
Magnus Gabrielsen avdelingsdirektør for primærnæring og dagligvare. Foto: Foto: Marianne Tønset