Silver ble satt under administrasjon i februar i år. Da syntes ikke utfallet av krisen å dreie seg om selskapets 20.000 kunder ville tape deler av pensjonene sine, men hvor mye de ville tape. Ifølge Dagens Næringsliv har det vært gjengs oppfatning at kundene måtte regne med å tape en snau tredel av verdiene i fripolisene sine.

Silver-kunde Oddgeir Moe fryktet å tape flere hundre tusen i fremtidig pensjon.

95 % av kravene

Et halvt år senere mener administrasjonsstyrets leder Sven Iver Steen og Silvers administrerende direktør Bjørn Østbø å ha funnet løsningen som sikrer kundenes pensjoner.

- Midlene i Silver vil utgjøre rundt 95 prosent av forsikringskravene, og behovet for en nedsettelse vil derfor bli relativt beskjedent, sier Steen.

Alle tilgjengelige midler i Silver er lagt inn i potten til fordeling blant kundene. Det inkluderer også selskapets gjenværende egenkapital.

- Kan komme gunstig ut

I tillegg blir rentenivået for beregning av nåverdien på garantert utbetaling etter pensjonering satt slik at Silver-kundene vil komme gunstig ut av det, hvis de setter pengene i en pensjonssparing som gir relativt sett høy avkastning. Men det kan også bikke motsatt vei; når en fripolise med garantert rente flyttes over til fripoliser med investeringsvalg, flyttes også risikoen over til kunden.

- Rettslige skritt

De tre tidligere majoritetseierne i Silver, Grieg-gruppen, Skagen-gründere og Selvaag-gruppen, varsler torsdag ettermiddag rettslige skritt.

De skriver i en pressemelding at de mener administrasjonsstyrets løsningsforslag er helt likt det Silver selv la frem våren 2016.

- I mai 2016 sa norske myndigheter nei til en løsning de nå aksepterer. Dette er en uholdbar forvaltningspraksis som har skapt unødvendig stor usikkerhet blant kundene og frarøvet aksjonærene deres verdier. Eierne av Silver Pensjonsforsikring AS vurderer nå rettslige skritt, skriver de i meldingen.