Det betyr at nærmere 19 millioner mennesker i eurosonen er arbeidsledige.

Fra måneden før, da ledigheten lå på 11,6 prosent, har ytterligere 170.000 arbeidsplasser gått tapt.

Den høyeste arbeidsledigheten blant medlemslandene var i Spania, hvor den ligger på 26,2 prosent. Østerrike har de laveste tallene. Der er 4,3 prosent uten arbeid.

I Tyskland og Nederland ligger ledigheten på henholdsvis 5,4 og 5,5 prosent.

Den franske presidenten Francois Hollande, og resten av statslederne i EU, konfronteres med rekordledighet.