DN: Røros-familie fikk gevinst på 356 millioner etter barnehagesalg

foto