- Det er synd en viktig bedrift i Trondheim som har levert mange arbeidsplasser til byen og regionen, ikke lenger vil ha hovedkontor i Trondheim, sier Ottervik.

Hun vil derfor invitere administrasjonen i oljeserviceselskapet Aker Solutions til et møte, om hvordan de ser for seg virksomheten i Trondheim, etter at de har overtatt olje- og gassvirksomheten i Reinertsen.

- Jeg vil invitere til et møte så snart det lar seg gjøre, for å bli orientert om hvordan de ser på arbeidsplassene i Trondheim og hva kommunen kan bidra med, sier Ottervik.

- Må være mer på

Hun er lettet over at Reinertsen ikke ble slått konkurs.

- Jeg er lettet over at det ble en ny og solid eier som Aker Solutions. Generelt er vi opptatt av å ha hovedkontor og beslutningstakere i Trondheim, og nå opplever vi at nok en stor arbeidsplass får hovedkontor på Fornebu. Da må vi være mer på for å holde oss orientert om utviklingen i selskapet. Generelt er jeg derfor bekymret for å miste hovedkontoret til en så stor og viktig bedrift, sier Ottervik.

Aker Solutions hovedeier Kjell Inge Røkke er også er hovedeier i oljeselskapet Aker BP. Da det tidligere Trondheims-selskapet Det norske fusjonerte med BPs norske virksomhet i fjor, ble hovedkontoret flyttet fra Trondheim til Akers hovedkontor på Fornebu utenfor Oslo.

- Det fører til større usikkerhet at vi ikke kjenner beslutningstakerne godt nok, og at de ikke er en del av de regionale næringslivet, sier Ottervik.

- Store ringvirkninger

Den lavere oljeprisen de siste årene, har ført til at blant andre Reinertsen og Aker Solutions har kvittet seg med ansatte.

- Nå er vi mindre utsatt enn sørvestlandet, men likevel har det store ringvirkninger. Store nedbemanninger i sektoren i Trondheim og Stjørdal gjør Reinertsen-miljøet viktig. Derfor er det også viktig at selskapet ikke gikk konkurs, og jeg har tro på at olje- og gassbransjen vil stå for et betydelig antall arbeidsplasser også i fremtiden. Det er viktig at bransjen beholder fotfestet også i vår region, sier Ottervik.

I forbindelse med Aker Solutions kjøp, har Torkild Reinertsen kjøpt ut selskapet Hydrogen Mem-Tech som holder til i Orkdal. Selskapets teknologi er utviklet av Sintef. Reinertsen har rettighetene til den, og har sett et enormt økonomisk potensial i teknologien som går ut på å lage hydrogen fra naturgass.

Håper på ny teknologi

Ordføreren håper teknologien videreutvikles.

- Det er et fremtidspotensial i teknologien som er utviklet i vår region, som er viktig både for Trondheim og Orkdal. Da er det viktig å berge det som kan gi grunnlag for mange nye arbeidsplasser, sier Ottervik.

70 års familiehistorie forsvinner

Administrerende direktør i Næringsforeningen i Trondheimsregionen, Berit Rian, synes også det er synd at nok et hovedkontor forsvinner fra byen.

- Det synes vi alltid er trist, at lokal beslutningsmakt og 70 års familiehistorie forsvinner gjennom Reinertsen. Men det er viktig at virksomheten videreføres. Reinertsen har mange dyktige medarbeidere som har vist at de kan levere. Vi må satse på at Aker Solutions er positiv til at virksomheten skal videreføre aktiviteten i regionen, sier Rian.

foto
Adm. dir. i Næringsforeningen i Trondheimsregionen, Berit Rian, synes det er trist at 70 års familiehistorie forsvinner når Reinertsens olje- og gassvirksomhet selges.

Også hun påpeker at alternativet med konkurs hadde vært mye verre.

- Det har sikkert vært en tøff prosess for dem som har stått midt oppe i det. Det er bra de har stått i stormen og funnet en løsning. Vi må nå vise at vi har kompetanse til å ta en posisjon innen oljeservice fremover på regionens vegne, sier Rian.