Boligen ble solgt som helårsbolig uten å være godkjent som det, og det var forsikringsselskapet Protector Forsikring som saksøkte kommunen med krav om opptil 1,9 millioner kroner i erstatning etter at kjøperne fikk hevet handelen.

Sør-Trøndelag tingrett slår fast at forsikringsselskapet har et reelt erstatningskrav, men kommunen frifinnes fordi retten mener ordføreren ikke kan regnes som en ordinær ansatt.

Bakgrunnen for saken er at daværende ordfører Erling Lenvik (Ap) i 2014 garanterte overfor en eiendomsmegler at fritidsboligen som skulle selges ville bli omdisponert til helårsbolig.

Etter at salget av boligen ble gjennomført, avslo likevel kommunens utvalg for næring, plan og miljø en slik bruksendring, og vedtaket ble bekreftet av Fylkesmannen i Sør-Trøndelag.

Paret som hadde betalt 1,72 millioner kroner for det de trodde var en helårsbolig, fikk deretter hevet kjøpet. Selgerne hadde tegnet eierskifteforsikring, og Protector Forsikring måtte tilbakebetale kjøpesummen og betale erstatning til kjøperne.

foto
Frikjent: Midtre Gauldal kommune ble frikjent i Sør-Trøndelag tingrett. Foto: Marthe Hårstad

Kontaktet saksbehandler

Erling Lenvik var ordfører i Midtre Gauldal fra 2003 til 2015, og ifølge tingrettens dom opptrådte han uaktsomt da han i en e-post til eiendomsmegleren i september 2014 ga garanti om at boligen ville bli omdisponert.

Paret som skulle selge eiendommen hadde betalt eiendomsskatt og kommunale avgifter som om det var en enebolig, og ifølge dommen var det først i forbindelse med salget det ble oppdaget at den sto oppført som fritidsbolig i matrikkelen.

Megleren tok kontakt med ordføreren direkte for å høre om oppføringen var feil, eller hva som måtte til for å få endret det. Ifølge dommen tok Lenvik deretter kontakt med en saksbehandler for å få løst omdisponeringen.

Tingretten slår fast at Lenvik må ha visst at garantien han ga kunne påføre selgerne et tap, ettersom eiendommen var langt mindre attraktiv som fritidseiendom enn som helårsbolig. Etter at det første salget ble hevet, ble den også solgt på nytt som fritidsbolig for 520 000 kroner (1,2 millioner mindre enn i den første handelen).

Tingretten mener at forsikringsselskapet har et reelt erstatningskrav, og mener også at en kommune i enkelte tilfeller må kunne holdes erstatningsansvarlig for noe ordføreren har gjort. Forutsetning må da være at ordføreren har handlet innenfor sine fullmakter, men ifølge retten gikk langt utenfor sitt kompetanseområde da han ga garantien.

Avviser skyld

Lenvik sier derimot til Adresseavisen at det var forsikringer fra kommunens administrasjon som gjorde at han ga garantien til eiendomsmegleren.

- Jeg har ikke mulighet til å gjøre en slik endring, men administrasjonen sa at de skulle gjøre det. Det var derfor jeg kunne gi denne garantien, sier han.

Ifølge dommen tok Lenvik kontakt med en nyansatt saksbehandler som i respekt for ordføreren skal ha gitt ham medhold. Lenvik mener det ikke er relevant hvem han kontaktet.

- Er han saksbehandler, så er han saksbehandler. Hvis han er i tvil må han forholde seg til avdelingslederen.

- Burde ikke du i stedet gått til avdelingslederen eller til rådmannen?

- Nei, jeg gikk til en saksbehandler, og han må kunne konferere med avdelingslederen, sier Lenvik.

Kan bli saksøkt

Protector Forsikring har også gitt et prosessvarsel til Lenvik, og dermed varslet et mulig søksmål mot ham. Lenvik sier at han vil ta en eventuell sak helt til Høyesterett.

- Dette burde vært håndtert på en annen måte fra administrasjonen i kommunen, og det vil være veldig spesielt hvis jeg som privatperson skal bli hengende lenge etter at jeg gikk av. Det kan ikke være slik at man blir saksøkt lang tid etterpå, sier Lenvik.

I tillegg til å tape saken, må Protector Forsikring også betale saksomkostningene til Midtre Gauldal kommune på 331 875 kroner.

Advokat Tommy Ravndal i Protector Forsikring sier at de foreløpig ikke har tatt stilling til om de vil anke dommen, eller om de vil rette et søksmål mot Lenvik.

Rådmann Knut Dukane i Midtre Gauldal ønsker ikke å kommentere saken.