-Avtalen gjelder fra 1. april og det er dermed ingen opphold i avtaletiden. Lajla Stenersen ( 58) fra Trondheim, som fryktet at hun mistet retten til AFP, er nå sikret denne retten. Det viser at det hjelper å være fagorganisert. En viktig seier, sier LOs distriktssekretær Kristian Tangen til Adresseavisen.

Fryktet konsekvensene

– Streik og boikott kan ha store konsekvenser. Den risikoen var vi ikke villig til å ta, sier HR- og personalleder Morten Hovland i Expert.

– Vi valgte trygghet for de ansatte fremfor prestisje, legger han til.

Butikkjeden har vært i mekling med Handel og Kontor. Dersom det ikke hadde blitt en enighet, ville det blitt streik i ni butikker fra fredag. Handel og Kontor og Expert har meklet siden mandag klokken ti.

De ni er Expert City og Expert Klingenberg i Oslo, Expert Lade og Tiller i Trondheim, og Expert-butikkene i Stjørdal, Levanger, Leksvik, Namsos og Sarpsborg.

Fikk kritikk

Kjeden har høstet kritikk fra flere fagforeninger etter at det i mars ble kjent at den ville si opp den kollektive lønnsavtalen for flere hundre ansatte og heller øke de ansattes bonusandel. Nå har det vært lokale avstemninger i 23 egeneide butikker som har hatt tariffavtale. Et flertall i tolv av butikkene ønsket å fortsette med tariffavtale, mens elleve butikker ønsket en ny avtale. Nå fortsetter alle de ansatte med samme tariffavtale.

– Vi beklager sterkt at våre ansatte i disse butikkene ikke selv får velge mellom den gamle tariffavtalen eller ny lønnsavtale. Vi mener den varslede streiken og boikottplanene fra Handel og Kontor ville sette arbeidsplassene i fare, sier Hovland.

Han sier kjeden derfor ikke så noen annen mulighet enn å godta tariffavtaler i alle butikkene, selv om det strider med ønskene til et stort antall ansatte.

Strid om bonusordning

Expert meldte seg ut av arbeidsgiverorganisasjonen Virke i fjor. Dermed krevde HK en direkte videreføring av de 23 tariffavtalene de hadde med Expert. Elektronikkjeden har gått med på det for 14 av butikkene. Arbeidsgiveren har ønsket å innføre bonusordninger istedet for tariffavtaler.