Inderdal ønsker å hente inn 37 millioner kroner til det som skal bli verdens første industrielle oppdrettsanlegg for innlandsfisk, skriver Finansavisen.

Inderdal er også i ferd med å bygge opp et nytt bakeri i fjellbygda, Drømmebakeriet, og er én av fem kandidater til å bli Årets trønder 2015.

Sikret 70 millioner

Samtidig har han fått tillatelse til oppdrett av fjellrøye, og han har hittil brukt åtte millioner kroner på arbeid og utvikling av forprosjektet.

- Røye er bedre betalt enn laks og vi har hentet kunnskap fra Sverige og hatt med oss Sintef i tre år på dette. Med den kunnskapen skal det være mulig å få veldig god avkastning, sier Inderdal til Finansavisen.

Han har allerede sikret seg 70 millioner gjennom langsiktig bankfinansiering, egenkapital, lån og tilskudd fra Innovasjon Norge.

Adresseavisen omtalte Inderdals oppdrettsprosjekt første gang i 2013. Han har fått med seg tidligere konsernsjef Yngve Myhre i Salmar som rådgiver, og planen er å slakte den første røya høsten 2017.

4000 tonn i året

Han har fått tillatelse til å ha opptil 975 tonn matfisk i anlegget, som tilsier en produksjon på rundt 4000 tonn årlig. Han sier til Finansavisen at de forventer en omsetning på 50 millioner i første fase, men at de har konsesjon til å fire- og femdoble omsetningen fra 2019 og 2020.

Inderdal solgte i 2011 Lierne Bakeri til selskapet Rieber & Søn for 132 millioner kroner. Året etter ble Rieber kjøpt av Orkla, og i mai 2014 kom nyheten om at bakeriet skulle legges ned.

Nå har han investert 80 millioner i det nye Drømmebakeriet, som skal starte produksjon i februar. Med seg på laget har han utvalgte nøkkelpersoner fra Lierne-tiden, samt Herman Friele.