Straffesaken mot de to starter etter sommerferien, 14. august, og det er satt av tre uker til rettssaken i Sør-Trøndelag tingrett.

Terje og Roger Eriksen ble før påske tiltalt for grov økonomisk utroskap, grovt bedrageri og grovt regnskapsjuks. Alle punktene har en strafferamme på seks år.

Førstestatsadvokat Bård Thorsen i Økokrim sier tre uker ikke er en veldig lang hovedforhandling i Økokrim-sammenheng.

- Vi har påberopt 16 vitner. Det er personer som har hatt befatning med regnskapene, blant annet ansatte i Prora og revisorer, sier Thorsen.

- Vil tilbakevise

Terje og Roger Eriksen nekter fortsatt straffskyld, forteller Terje Eriksens forsvarer, advokat Halvard Helle i Advokatfirmaet Schjødt.

- Det er veldig bra at retten har fått opp saken så tidlig, og vi ser frem til å fullt ut tilbakevise anklagene i retten, sier Helle.

Hans kollega i Advokatfirmaet Schjødt, Nils Christian Langtvedt, er forsvarer for Roger Eriksen.

- Overførte inntil 40 mill.

Ifølge tiltalen anses utroskapen som grov, særlig fordi handlingen har ført til betydelig økonomisk skade. Fra 2008 til 2013 er det overført inntil 40 millioner kroner til Terje Eriksen, i strid med Prora Eiendoms interesser og uten rettslig grunnlag for det. Terje Eriksen var styreleder i Prora Eiendom. Roger Eriksen som var daglig leder i selskapet godkjente praksisen stilltiende, ifølge tiltalen.

Da Prora bygde boligprosjektet Munkvoll Gård, mener statsadvokatene at de to tiltalte handlet i strid med Prora Eiendoms interesser. Ifølge tiltalen solgte de to aksjer i prosjektet til under markedspris til seg selv, og senere solgte dem tilbake til Prora Eiendom til over markedspris.

- Bedro DNB

Terje og Roger Eriksen er tiltalt for bedrageri av DNB, i forbindelse med et byggelån til boligprosjektet Havstein Gård II. Prora holdt ekstrakostnader på sju millioner skjult for banken, og utsatte DNB for fare for tap, ifølge tiltalen.

Havstein Gård II inngikk rettsforlik med Peab.

De to er også tiltalt for regnskapsmanipulasjon, fordi de i regnskapene for 2009–2012 ikke tok med gjeldsforpliktelser på til sammen 209 millioner kroner. Det førte til at årsregnskapene viste for gode årsresultat og for høy egenkapital på til sammen inntil ca. 190 millioner. Salg av aksjer i utbyggingsselskapene til Prora ble regnskapsført som finansinntekter, til tross for at de ifølge tiltalen var låneopptak som skulle vært presentert som gjeld og påløpte rentekostnader.

Bygger Trondheimsporten

Terje Eriksen har vært en av Trondheims største eiendomsutviklere, og har stått bak utbyggingen av blant annet Skeidar-bygget på Tunga, Byggmakker på Tiller, Adressahuset og boligprosjektene Speilet på Beddingen, Havstein Gård og Catharinas Hage. Prora Eiendom står også bak Trondheimsporten, som er under bygging på Sorgenfri. Prora Eiendom er prosjektleder, men har solgt bygget videre til eiendomsselskapet Entra. Nav og Trondheim kommune blir leietakere i Trondheimsporten.