Polaris Medias resultatforberedende tiltak på til sammen 300 millioner skal fordeles på de ulike mediehusene Polaris Media eier.

120-150 millioner av tiltakene kommer til å få effekt allerede i 2017.

Mediehusene som konsernet eier omfatter lokal- og regionaviser fra Sunnmøre i sør, til Finnmark i nord. Blant disse mediehusene er Adresseavisen i Trondheim, Sunnmørsposten i Ålesund, Romsdals Budstikke i Molde og Harstad Tidende i Harstad.

Grunnen til kuttene er den kraftige nedgangen i annonseinntekter som konsernet, i likhet med mange andre norske mediebedrifter, har opplevd den siste tiden.

- Nedgangen i annonseinntektene er fortsatt sterk. Svak norsk økonomi forklarer deler av nedgangen, men innen spesielt digitale annonseinntekter er det økt konkurranse som hovedsakelig forklarer nedgangen. Vi har derfor intensivert arbeidet med å utvikle nye produkter og salgsstrategier for å møte den økte konkurransen, skriver konsernsjef i Polaris Media, Per Axel Koch, i kvartalsrapporten.

Nedbemanner

For å komme i mål med kuttene, varsler Koch at en vesentlig del av kuttene vil skje i form av nedbemanning.

- Det legges opp til at et betydelig antall årsverk må reduseres. Når det er sagt, er jeg glad for at administrasjonen har lagt opp til at dette skal skje gjennom frivillighet. Konsernstyret har gitt en ramme på rundt 125 millioner kroner for å gjennomføre en slik ordning, sier Koch til Adresseavisen.

Det er ennå ikke oppgitt hvor mange ansatte som blir berørt, eller hvordan nedbemanningen blir fordelt mellom mediehusene.

- Vil nedbemanningen ramme tilbudet til mediehusenes lesere og brukere?

- Innholdsproduktene vi gir ut i de forskjellige mediehusene våre synes jeg bare har blitt bedre gjennom 2016. Utfordringen vår nå er at vi må bli færre, samtidig som produktene må bli bedre. Brukerne våre forventer at vi skal bli bedre. Men hvordan vi når disse målene blir opp til den enkelte sjefredaktør, sier Koch.

Skal øke inntektene

Konsernsjefen er imidlertid opptatt av at det parallelt med sparetiltakene tas kraftige grep for å forbedre inntektene for å nå målet om resultatforbedring. Konsernet lanserer konkrete satsinger innen annonse, brukermarked og siviltrykk.

- Det er veldig viktig å snu inntektsutviklingen. Det nye er at konkurransen på annonseside, spesielt fra internasjonale aktører som Facebook og Google, er en helt annen enn tidligere. Vi må snu oss rundt, og etablerer en ny annonseplattform sammen med Schibsted. Jeg håper også Amedia kan bli med på denne, slik at det blir lettere å kjøpe programmatiske annonser. Det gjør oss i bedre stand til å konkurrere med Facebook og Google, sier Koch.

I tillegg jobber konsernet med å styrke abonnementstjenestene i mediehusene.

- Vi ser at plussabonnementene gir god effekt, og økningen i abonnenter har ikke vært bedre på flere år, sier konsernsjefen.

- I tillegg har satsingen på siviltrykk allerede gitt resultater. Vi har hatt en omsetningsvekst på 25 prosent på dette området, og vil fortsette satsingen her, sier Koch.

Mens konsernets annonseinntekter falt både digitalt (15 prosent) og på papir (10 prosent) i andre kvartal, steg abonnementsinntektene med 6 prosent. Abonnementsinntekter utgjør nå 122 millioner av de totale driftsinntektene på 400 millioner kroner.

Svakere driftsresultat

I andre kvartal fikk Polaris Media en omsetning på 400 millioner kroner. Det er en nedgang på 15 millioner kroner sammenlignet med andre kvartal 2015. Driftsresultatet endte på 45 millioner, en nedgang på 11 millioner fra samme kvartal 2015.

Også i første kvartal i år opplevde mediekonsernet en markant nedgang i driftsresultatet, hovedsakelig på grunn av annonsenedgang. 7 millioner kroner var 62 prosent lavere enn på samme tid i 2015.