Nylig la arbeidsminister Robert Eriksson (Frp) fram et forslag som blant annet innebærer å øke grensene for overtid og å tillate søndagsarbeid når det er nødvendig.

Undersøkelsen omfatter nesten 2.300 medlemmer i Lederne. 81 prosent av de rundt 200 topplederne i undersøkelsen er enige i påstanden «Som leder gir arbeidsmiljøloven meg fleksibilitet til å løse de oppgaver jeg har ansvar for».

– Jeg hadde ventet at flere toppledere skulle være negative til dagens arbeidsmiljølov, særlig siden regjeringen lenge har sagt at de ønsker en oppmyking av lovverket, sier forbundsleder Jan Olav Brekke.

– I lys av resultater fra vår undersøkelse forvitrer litt av argumentasjonen for å endre arbeidsmiljøloven. Dagens lovverk inneholder mer fleksibilitet enn mange skal ha det til. Loven gir de fleste ledere et greit handlingsrom i arbeidshverdagen, sier Brekke.

Egeninteresse

De med mindre lederansvar er noe mindre positive til dagens lovverk, og samlet sett – uavhengig av ledernivå – er 66 fornøyd med arbeidsmiljøloven.

– Det er ganske slående at arbeidsmiljøloven har bredest støtte blant dem som vi må anta har størst egeninteresse i et fleksibelt lovverk, mens personer som er lavere på rangstigen etterlyser mer fleksibilitet. En forklaring kan være at de som faktisk jobber med ansettelser og personalansvar i det daglige, har større innsikt i de mulighetene som ligger i dagens lovverk, mens folk flest gjerne danner seg et inntrykk basert på det de leser i avisen, sier forbundsleder Brekke.

Sterke reaksjoner

Arbeidsministeren kaller endringene i arbeidsmiljøloven fleksible og familievennlige, men reaksjonene er mange og sterke. Norges største lønnstakerorganisasjon, LO, oppsummerer med at arbeidslivet blir tøffere.

– Mer uønsket overtid, lengre pålagte arbeidsdager og mer påtvungent søndagsarbeid for den enkelte arbeidstaker vil bli resultatet av forslaget regjeringen nå legger fram, uttalte LO-nestleder Hans-Christian Gabrielsen tidligere denne måneden.

– Økt frihet

Eriksson legger sterk vekt på at endringene vil være et gode også for arbeidstakerne. Han ser økt frihet til å inngå lokale avtaler, fleksibilitet til å jobbe mer når det trengs for så å ha fri når behovene er mindre.

I en undersøkelse sier 62 prosent av de spurte nei til forslaget om å åpne for flere midlertidige stillinger, skriver Klassekampen.

Det er flertall mot endringen i alle aldersgrupper, hos både kvinner og menn og på alle utdannelsesnivå.