Som Aftenposten har skrevet tidligere i høst, hopper halvparten av elevene på yrkesfag av underveis.

Kun 16 prosent av et helt videregåendekull (studiespesialisering inkludert) fullfører med fagbrev i løpet av fem år.

En fersk kartlegging blant NHOs medlemsbedrifter viser at nær én av fem har et stort behov for å rekruttere personer med fagskoleutdanning.

De er ikke alene om å ville stimulere flere unge til å velge yrkesfag.

Mangel på fagarbeidere

Ifølge Statistisk sentralbyrå vil man i 2035 mangle opp mot 90.000 fagarbeidere.

Men til tross for at fagutdannede er svært etterspurte, mener unge at yrkesfag har lav status.

Det viser en ny undersøkelse Norstat har gjennomført for entreprenørselskapet Backegruppen.

Verst for bygg- og anleggsfag

Selv om hele ni av ti svarer at de ser på bygg- og anleggsyrket som et viktig og samfunnsnyttig yrke, kommer de dårligst ut i undersøkelsen når det gjelder status.

73 prosent av de under 30 år mener at bygg- og anleggsfagutdanningen har lav status. Om elektrofag svarer 65 prosent det samme, og 64 prosent mener helsefag har lav status.

Til sammenligning svarer 80 prosent at studiespesialiserende utdanning har høy status.

Vil fremsnakke byggenæringen

Jon Sandnes, administrerende direktør i Byggenæringens landsforening (BNL), mener de har et stort ansvar for å fremsnakke egen næring.

- Vi må bli mye flinkere til å synliggjøre mulighetene næringen gir, og bidra til å videreformidle alle de mange gode historiene som byggenæringen er full av. Byggenæringen spiller blant annet en nøkkelrolle for å løse utfordringer knyttet til befolkningsvekst, klimaendringer og behovet for den kraftige opprusting av infrastrukturen rundt om i hele landet, sier Sandnes.

Bekymret for dårlig omdømme

Søkertallene til bygg- og anleggsfag har gått ned med 40 prosent siden 2007.

66 prosent av de spurte i undersøkelsen mener bruk av billig utenlandsk arbeidskraft er en viktig årsak til de synkende søkertallene.

36 prosent mener mye svart arbeid i bransjen er utslagsgivende.

- Vi ser at fremveksten av useriøse aktører og arbeidsmarkedskriminalitet bidrar negativt når det gjelder næringens omdømme. Dette bekymrer. Det haster med å rydde opp. Bedriftene må forebygge at kriminelle kommer inn i prosjektene, byggherrene må etterspørre seriøse aktører og myndighetene må handle, sier Sandnes.

Flere lærlinger

Andre forklaringer til lavere søkertall er ifølge undersøkelsen det store fokuset på høyere utdanning i samfunnet, mens 38 prosent mener for få lærlingplasser er årsaken.

- Det offentlige må gå foran og stille krav om lærlinger til sine leverandører. Blant annet Oslo kommune har skjerpet inn bruken av lærlingklausuler og vi håper flere følger etter, sier Sandnes.

Vil ha bedre karriérerådgivning

NHO mener at mer fleksible overganger mot høyere utdanning vil gjøre yrkesfag mer attraktiv som karriérevei, og at utdanningen yrkesrettes mer.

- Vi må avlive myten om at yrkesfagene kun er for de såkalt teorisvake. Det er ikke minst viktig med god karriereveiledning, sier NHOs kompetansedirektør Are Turmo.

Karriereveiledningen må derfor profesjonaliseres, mener han.

- Det er viktig at de unge som står over sitt viktigste valg blir klar over realitetene når det gjelder yrker, utdanninger og generelt kjenner situasjonen i arbeidsmarkedet.

Vise attraktive jobbmuligheterTurmo mener man må vise ungdom hvilke attraktive jobbmuligheter som finnes.

- Disse mulighetene må gjøres kjent gjennom yrkeskonkurranser, messer, skolebesøk eller hospiteringsordninger. Skolemyndighetene må se verdien i å vise frem fagene på en positiv måte, sier Turmo.