Det sier Tom Tellefsen, som er direktør for systemdrift og markedsoperasjoner i Statnett.

– I enkelte perioder kan det bli lavere priser på Fosen enn i Trondheim by, sier han til Adressa.no.

Overskuddsområde

Norge er i dag delt inn i fem såkalte prisområder for strøm. Prisområde Midt-Norge (NO3) omfatter trøndelagsfylkene, Møre og Romsdal og de nordlige delene av Sogn og Fjordane.

Når den nye høyspentlinja mellom Namsos og Storheia i Åfjord står ferdig om tre år, kommer Namsos og hele Fosenhalvøya til å bli innlemmet i prisområde Nord-Norge (NO4), ifølge Statnett.

– Nordland har et stort kraftoverskudd, så det skal mye til for at endringen vil før til høyere kraftpriser, sier konserndirektør Tellefsen.

Store utslag

Ved strømbørsen Nordpool noteres priser for alle de fem prisområdene i Norge hver eneste dag. I gjennomsnitt har strømmen i Midt-Norge kostet 0,33 øre per kilowattime (kWh) mer enn i Nord-Norge siden 2006. Det tilsvarer rundt 70 kroner per år for en normal enebolig.

– Grunnen til at vi deler landet inn i prisområder, er at det er for lite kapasitet i nettet til å overføre de kraftmengdene som markedet ønsker, forklarer Tellefsen.

Selv om prisforskjellen mellom Nord- og Midt-Norge over tid har vært liten, kan utslagene være store i perioder med en særlig anstrengt kraftsituasjonen. I februar 2010 kostet strømmen nesten 40 øre mer per kWh i Midt- og Nord-Norge enn på Vestlandet.

Tellefsen i Statnett sier lavere strømpriser på Fosen er en direkte konsekvens av de enorme vindkraftplanene i området. Det er godt nytt for fosninger flest, men ikke for kraftselskapene.

– Det kan bli litt lavere priser også for strømprodusentene, sier Tellefsen i Statnett.

Tellefsen påpeker at også resten av Midt-Norge kan vente seg lavere strømpriser når den nye høyspentlinja mellom Sogn og Sunnmøre står ferdig. Byggingen er kraftig forsinket på grunn av stridigheter om tilgang til eiendommer gjennom Bremanger i Sogn.

Vindkraftavhengig

Statnett har gjort det klart at den planlagte høyspentlinja mellom Namsos og Storheia vil bli droppet med mindre kraftselskapene bestemmer seg for å bygge ut ny vindkraft tilsvarende 150-200 moderne vindmøller.

Fosen Vind, med Statkraft, Agder Energi, Trønderenergi og NTE som eiere, planlegger å fatte en investeringsbeslutning for tre nye vindparker på Fosen i juni i år. Blir de tre vindparkene bygd, vil det være tilstrekkelig til å utløse en ny høyspentlinje mellom Namsos og Storheia.