Milliardær Arthur Buchardt har gjenopptatt dialogen med Stjørdal kulturutvikling (SKU) og Stjørdal kommune om utvikling av den såkalte hotelltomta ved siden av Kimen kulturhus.

Det var Stjørdals Nytt som først omtalte saken.

Har gjenopptatt dialogen

Dokumenter som avisen har fått tilgang til viser en mulighetsskisse av et hotell på 15 etasjer med nærmere 500–600 kvadratmeter per etasje.

Ordfører Ivar Vigdenes bekrefter at han har deltatt i møtene med investoren som representant for kommunen som er eier av den aktuelle tomta.

Denne volumskissen viser hvordan hotellet på hotelltomta kan se ut. 15 etasjer med 500–600 kvadratmeter per etasje. Foto: Volumskisse

– Vi hadde dialog med Arthur Buchardt før pandemien, og vi gjenopptok dialogen før jul. Det er presentert en mulighetsskisse og gjort en enkel volumberegning med bakgrunn i reguleringsplanen, sier Vigdenes.

Han ønsker å ta ned forventningene noe etter at saken ble kjent torsdag.

– Det er ikke inngått noen forpliktende avtale med noen av partene knyttet til dette ennå, sier Vigdenes.

– Stjørdal er en veldig fin plass

Mannen bak hotellprosjektet er investor og entreprenør, Arthur Buchardt.

«Hotellkongen» står bak flere store byggprosjekter på ulike steder i Norge, og har tidligere gjestet Forsprang-konferansen i Stjørdal.

– Stjørdal er en veldig fin plass, og det er hyggelige folk her. Jeg har hatt samtaler med Stjørdal og det er gjort en mulighetsvurdering for hva en kan få til på tomta. I en slik mulighetsvurdering lages også skisser. Dette er alt jeg har å si om saken, sier Arthur Buchardt torsdag ettermiddag i en kommentar til Bladet.

I 14. etasje er det, er det ut i fra volumskissene satt av plass til møterom og vrimleareal, Foto: Volumskisse

Eiendomsinvestoren med adresse Hamar har bygd seg opp som en betydelig aktør i hotell- og eiendomsbransjen de senere årene gjennom investeringsselskapet AB Invest, som han eier sammen med sin sønn Anders Buchardt. Selskapet har prosjektert og investert i hoteller i Norge og i Skandinavia. Buchardt er byggherren bak Mjøstårnet i Brumunddal, som hevdes å være verdens høyeste trebygning. Han står også bak prestisjehotellet Fyri Resort i Hemsedal sammen med Aksel Lund Svindal.

– Jeg bygger hoteller og leier de ut, sier Buchardt til Bladet og nevner at et av hotellene hans er Scandic på Lerkendal.

Ordfører Ivar Vigdenes sier at det har vært en positiv dialog angående hotelltomta. Foto: Lars Sørnes

– Positiv tone

Vigdenes sier at det er for tidlig å si om de lykkes med hotellplanene denne gangen.

– Jeg håper at vi på et tidspunkt skal få realisert et hotell på denne tomta i tråd med det reguleringsplanen tilsier. Om det blir nå med Arthur Buchardt, eller om ti år er fortsatt usikkert. Men vi har hatt flere møter med styret i SKU og Buchardt, og jeg kan si at vi har hatt en veldig positiv tone, sier Vigdenes til Bladet.

Om mulighetsskissen som er laget, sier han at den er utført av HENT på oppdrag av Buchardt selv.

– Men det er ikke lagt veldig mye ressurser i det foreløpig. Når noe sånt blir presentert virker det som om ting er kommet langt og at alt er bestemt. Men i slike saker er ingenting bestemt før alt er bestemt, sier Vigdenes.

Toppetasjen kan bestå av restaurant, kjøkken, spa, basseng og takterrasse - dette er et område som skal være tilgjengelig for alle. Foto: Volumskisse

– Skal vises fra alle kanter

Ordføreren håper imidlertid at det på et eller annet tidspunkt skal stå et signalbygg klart i sentrum av Stjørdal. Og det skal vises fra alle kanter.

– Vi ønsker et signalbygg som strekker seg så høyt som mulig og som inneholder et hotell som kan gi synergi til Kimen og kulturhuset, sier Vigdenes.

Et slikt hotell vil ifølge ordføreren både styrke attraktiviteten til kulturhuset og aktiviteten der, med overnatting i umiddelbar nærhet. Det vil generere leieinntekter på dagtid med konferanser og kurs, noe som igjen styrker kulturtilbudet til barn og unge i kommunen.

– Og i tillegg har vi savnet et og skikkelig servering - og mattilbud på Kimen. Og med et tilknyttet hotell får vi det. Vi får også et restauranttilbud som kan levere til de arrangementene som finner sted på Kimen, sier Vigdenes.

Til slutt legger han til:

– Reguleringsplanen sier at det er forutsatt en offentlig tilgjengelig toppetasje. Og det betyr at vi får på plass det signalbygget som vil vises både fra terminalbygget på Værnes, det vil vises til de som kjører E14, E6 og Trønderbanen. Og alle vil se hvor Stjørdal er og at de kan bevege seg inn i sentrum for bespisningstilbud, sier han.

Hotellinvestoren Arthur Buchardt forteller at han har møtt hyggelige folk i Stjørdal og at det har vært samtaler om mulighetene. Foto: Audun Braastad/ NTB

Både ordfører Ivar Vigdenes og eiendomsinvestor Arthur Buchardt bekrefter at de er i dialog om et signalbygg som skal trone hotelltomta ved siden av Kimen kulturhus.

Milliardær Arthur Buchardt har gjenopptatt dialogen med Stjørdal kulturutvikling (SKU) og Stjørdal kommune om utvikling av den såkalte hotelltomta ved siden av Kimen kulturhus.

Det var Stjørdals Nytt som først omtalte saken.

Har gjenopptatt dialogen

Dokumenter som avisen har fått tilgang til viser en mulighetsskisse av et hotell på 15 etasjer med nærmere 500–600 kvadratmeter per etasje.

Ordfører Ivar Vigdenes bekrefter at han har deltatt i møtene med investoren som representant for kommunen som er eier av den aktuelle tomta.

Denne volumskissen viser hvordan hotellet på hotelltomta kan se ut. 15 etasjer med 500–600 kvadratmeter per etasje. Foto: Volumskisse

– Vi hadde dialog med Arthur Buchardt før pandemien, og vi gjenopptok dialogen før jul. Det er presentert en mulighetsskisse og gjort en enkel volumberegning med bakgrunn i reguleringsplanen, sier Vigdenes.

Han ønsker å ta ned forventningene noe etter at saken ble kjent torsdag.

– Det er ikke inngått noen forpliktende avtale med noen av partene knyttet til dette ennå, sier Vigdenes.

– Stjørdal er en veldig fin plass

Mannen bak hotellprosjektet er investor og entreprenør, Arthur Buchardt.

«Hotellkongen» står bak flere store byggprosjekter på ulike steder i Norge, og har tidligere gjestet Forsprang-konferansen i Stjørdal.

– Stjørdal er en veldig fin plass, og det er hyggelige folk her. Jeg har hatt samtaler med Stjørdal og det er gjort en mulighetsvurdering for hva en kan få til på tomta. I en slik mulighetsvurdering lages også skisser. Dette er alt jeg har å si om saken, sier Arthur Buchardt torsdag ettermiddag i en kommentar til Bladet.

I 14. etasje er det, er det ut i fra volumskissene satt av plass til møterom og vrimleareal, Foto: Volumskisse

Eiendomsinvestoren med adresse Hamar har bygd seg opp som en betydelig aktør i hotell- og eiendomsbransjen de senere årene gjennom investeringsselskapet AB Invest, som han eier sammen med sin sønn Anders Buchardt. Selskapet har prosjektert og investert i hoteller i Norge og i Skandinavia. Buchardt er byggherren bak Mjøstårnet i Brumunddal, som hevdes å være verdens høyeste trebygning. Han står også bak prestisjehotellet Fyri Resort i Hemsedal sammen med Aksel Lund Svindal.

– Jeg bygger hoteller og leier de ut, sier Buchardt til Bladet og nevner at et av hotellene hans er Scandic på Lerkendal.

Ordfører Ivar Vigdenes sier at det har vært en positiv dialog angående hotelltomta. Foto: Lars Sørnes

– Positiv tone

Vigdenes sier at det er for tidlig å si om de lykkes med hotellplanene denne gangen.

– Jeg håper at vi på et tidspunkt skal få realisert et hotell på denne tomta i tråd med det reguleringsplanen tilsier. Om det blir nå med Arthur Buchardt, eller om ti år er fortsatt usikkert. Men vi har hatt flere møter med styret i SKU og Buchardt, og jeg kan si at vi har hatt en veldig positiv tone, sier Vigdenes til Bladet.

Om mulighetsskissen som er laget, sier han at den er utført av HENT på oppdrag av Buchardt selv.

– Men det er ikke lagt veldig mye ressurser i det foreløpig. Når noe sånt blir presentert virker det som om ting er kommet langt og at alt er bestemt. Men i slike saker er ingenting bestemt før alt er bestemt, sier Vigdenes.

Toppetasjen kan bestå av restaurant, kjøkken, spa, basseng og takterrasse - dette er et område som skal være tilgjengelig for alle. Foto: Volumskisse

– Skal vises fra alle kanter

Ordføreren håper imidlertid at det på et eller annet tidspunkt skal stå et signalbygg klart i sentrum av Stjørdal. Og det skal vises fra alle kanter.

– Vi ønsker et signalbygg som strekker seg så høyt som mulig og som inneholder et hotell som kan gi synergi til Kimen og kulturhuset, sier Vigdenes.

Et slikt hotell vil ifølge ordføreren både styrke attraktiviteten til kulturhuset og aktiviteten der, med overnatting i umiddelbar nærhet. Det vil generere leieinntekter på dagtid med konferanser og kurs, noe som igjen styrker kulturtilbudet til barn og unge i kommunen.

– Og i tillegg har vi savnet et og skikkelig servering - og mattilbud på Kimen. Og med et tilknyttet hotell får vi det. Vi får også et restauranttilbud som kan levere til de arrangementene som finner sted på Kimen, sier Vigdenes.

Til slutt legger han til:

– Reguleringsplanen sier at det er forutsatt en offentlig tilgjengelig toppetasje. Og det betyr at vi får på plass det signalbygget som vil vises både fra terminalbygget på Værnes, det vil vises til de som kjører E14, E6 og Trønderbanen. Og alle vil se hvor Stjørdal er og at de kan bevege seg inn i sentrum for bespisningstilbud, sier han.