Har Anette råd til å kjøpe bolig, så har de fleste det

foto