- Likestillingsloven forbyr forskjellsbehandling av kvinner og menn. Prisen må være knyttet til tidsbruk og frisyrens kompleksitet, ikke kundens kjønn, forklarer ombud Sunniva Ørstavik.

Diskusjonen er aktualisert etter at prisforskjellen mellom dame- og herreklipp har blitt fjernet i Danmark. I Norge kan prisforskjellen bli opptil flere hundre kroner, og praksisen er ulik fra salong til salong.

Opp til vurdering

Henki Ofstad, eier av frisørkjeden H2, forteller at de differensierer 100 kroner mellom herre- og dameklipp.

Frisørkjeden setter prisen for farging av hår ut ifra hårlengde, og Ofstad sier de vil vurdere om de skal gjøre det samme med klippingen.

- Årsaken til differensieringen er at vi setter av en halvtime til menn, og en time til kvinner, forklarer Ofstad.

Han opplever at det i snitt tar lengre tid å klippe kvinner, og at de også har flere ønsker for hvordan sluttresultatet skal bli.

- Menn liker at klippen går fortere unna enn det kvinnene gjør, derfor er også prisen høyere for kvinner, sier styrelederen.

- Skaper forvirring

Olav Eikemo, direktør i Norske frisør- og velværebedrifter (NFVB), er enig med ombudet om at kvinner og menn ikke skal diskrimineres for like tjenester.

- Begrepene «dameklipp» og «herreklipp» bidrar her først og fremst til å gi et inntrykk av at tjenestene er like. Det kan de være, og da skal prisen også være lik, fastslår han.

Direktøren legger også vekt på at begrepene kan bety at tidsbruken er forhåndskalkulert til hver av klippene, og at det da sier seg selv at prisene må være ulike.

- For å unngå slik forvirring, er det etter vårt syn bedre å benevne alle behandlinger med «klipp», og så differensiere ut fra vanskelighetsgrad/ tidsforbruk, uavhengig av om kunden er mann eller kvinne, konkluderer Eikemo.