Det vil si at AF Gruppen får kontrakten så lenge det ikke kommer inn noen klager. Klagefristen er satt til 24. juli.

Arbeidet gjelder området mellom Vindåsliene og Korporalsbrua, og består i hovedsak av veibygging inkludert tunnel- og betongarbeid. Blant annet skal det bygges en 3,6 kilometer tunnel, toplanskryss i Soknedal sentrum, to E6-bruer og et lokalveisystem med to bruer.

- Prosjektet passer godt for AF Gruppen. Vi har stor kapasitet på veg- og tunnelarbeider, og vi ser frem til samarbeidet med Statens vegvesen, sier Morten Grongstad, konsernsjef i AF Gruppen i en pressemelding.

Selskapet vant anbudet i konkurranse med fire andre entreprenører: Hæhre, NCC, LNS/PNC (arbeidsfellesskap mellom Leonard Nilsen og østerrikske PORR) og TOTO (italiensk selskap).

KOMMENTAR: Vi kan ikke vente i 18 år på ny E6

Milliardprosjekt

I mars uttalte Harald Inge Johnsen, prosjektleder i Statens vegvesen, at kontraktssummen ville bli på mellom 800 og 1000 millioner kroner. AF Gruppen var den eneste av de fem entreprenørene som tilfredsstilte dette med sitt tilbud på 994 millioner kroner ekskludert merverdiavgift. Alle de andre entreprenørene lå på mellom 1071 og 1169 millioner kroner. AF Gruppen ble også vurdert som den beste på de andre tildelingskriteriene.

- Vi regner med å inngå kontrakt i august, og deretter samhandle i perioden fram til midten av september. Vi ser fram til å starte opp arbeidet i Soknedal, og nå nærmer det seg storinnrykk med tunge maskiner i området, forteller Johnsen i en pressemelding.

Positive ringvirkninger for Trøndelag

Arild Moe, konserndirektør Anlegg i AF Gruppen, mener dette er en stor og flott kontrakt for AF Gruppen. Selv om han understreker at de har en stor sentral organisasjon er han sikker på at entreprenøren vil være nysgjerrige på lokalmarkedet i Trøndelag på leverandørsiden.

- Med denne verdien havner kontrakten blant de største vi har akkurat nå. Kontrakten vil medføre åpenbare positive ringvirkninger for lokalmiljøet rundt Soknedal.

- Hvordan vil denne kontrakten påvirke Trøndelag ellers?

- Vi har en god del ansatte i og fra Trøndelag, og flere av dem vil være aktuelle for prosjektet. Vi prøver ofte å tilpasse slik at lokale får jobbe med tilsvarende lokale prosjekter, og det vil selvfølgelig også være mulig her.

Oppstart i september

I pressemeldingen heter det at det fysiske arbeidet skal starte opp allerede i september med forventet ferdigstillelse i 2021. Likevel vil det gå trafikk på den nye veien i 2020.

- I september vil det skje en oppstart med mobilisering og etablering av maskiner, kontorer og lignende. Etter planen vil det likevel også foregå fysisk arbeid i denne måneden. Aktiviteten vil naturlig nok øke utover høsten og vinteren, sier Moe.

Hele prosjektet har en kostnadsramme på 1,6 milliarder kroner hvor 46 prosent av dette skal finansieres gjennom bompenger.

foto
Assisterende prosjektleder Idar Lillebo (t.v.) og prosjektleder Harald Inge Johnsen i Statens vegsen peker på traseen for ny E6 mellom Vindåsliene og Korporalsbrua. Foto: Frank Lervik