Styret i Orkla Foods Norge besluttet i dag å gjennomføre en styrt avvikling av virksomheten i Lierne. Produksjonen av lefser vil bli flyttet til Stranda. Flyttingen vil tidligst kunne bli iverksatt om et år. 85 personer mister dermed jobben i kommunen med 1400 innbyggere.

Ulønnsomt i Lierne

Vedtaket ble fattet på et styremøte i Orkla Foods Norge (OFN) i dag. Vedtaket betyr at OFN nå flytter ulønnsom lefseproduksjon fra Lierne, og satser på lønnsom produksjon på Stranda med økte muligheter for innovasjon og fremtidig vekst.

–Dette er naturligvis en svært alvorlig beskjed å få for våre medarbeidere i Lierne, og av den grunn har vi da også vært opptatt av å bruke tid og gå grundig til verks i denne prosessen, sier styreleder i Orkla Foods Norge, Atle Vidar Nagel-Johansen.

–Vårt vedtak er fattet på bakgrunn av et solid og gjennomarbeidet beslutningsgrunnlag. Å flytte produksjonen til Stranda fremstår som det klart beste alternativet på samtlige beslutningskriterier, sier styreleder i Orkla Foods Norge, Atle Vidar Nagel-Johansen.

Sluttvederlag

Ledelsen i OFN skal nå bruke tid sammen med de tillitsvalgte for å finne gode løsninger slik at de ansatte vet hva de skal forholde seg til. Eksempler på løsninger kan være kurs, rådgivning og sluttvederlag.

Fra oktober til januar har Orkla Foods Norge jobbet grundig med å utrede mulige tiltak for å fortsette virksomheten på avdeling Lierne. I tillegg har tillitsvalgte i samarbeid med ansatterepresentanter fra januar og frem til mars 2014 jobbet med et forslag som har blitt drøftet med lokal ledelse jevnlig og presentert for ledelsen i Orkla Foods Norge.