Omsetningen for fjoråret endte på 1,52 milliarder kroner for Trønderenergi.

Når skatt, nedskrivninger og andre regnskapsmessige engangseffekter er trukket fra, sitter konsernet imidlertid ikke igjen med en krone i overskudd.

- De vedvarende lave kraftprisene skaper en utfordrende situasjon for hele kraftnæringen. Trønderenergi var tidlig ute med å starte tilpasningen til denne situasjonen, og det gjør at vi for 2015 klarte å levere en underliggende drift der alle forretningsområdene gikk i pluss, uttaler konsernsjef Ståle Gjersvold i en pressemelding.

Taper 156 millioner på vindkraft

Når Gjersvold sier at alle forretningsområder gikk i pluss, er det før såkalte engangseffekter og nedskrivninger er tatt med. Dette er nedskrivninger av verdier man har ment selskapet har, men som ikke lenger er verdt like mye.

En betydelig nedskriving på fjorårets resultat, er vindkraftparkene Valsneset og Bessakerfjellet. Nedskrivingen er på hele 156 millioner kroner, og er den største enkeltfaktoren som bidrar til at forretningsområdet energi gikk hele 57 millioner kroner i minus i fjor, sammenlignet med 157 millioner i pluss året før.

Bakgrunnen for nedskrivningene er lavere markedspriser på kraft og at vindparkene ikke har inntekter fra elsertifikater. Selskapet understreker at vindparkene fortsatt kommer til å produsere strøm og gi inntekter, og at de ved utgangen av regnskapsåret har betalt tilbake 65 prosent av utbyggingskostnaden.

Trønderenergi har også hatt lavere strømproduksjon gjennom fjoråret enn tidligere år grunnet mindre nedbør og lavere tilsig.

Flere kunder

For strømleverandørbiten av Trønderenergi gikk det noe bedre. Her gikk selskapet svakt i pluss i fjor.

Grunnen er blant annet en avtale med Tobb, som sikrer strømleveranser til flere av Tobbs medlemmer. Dette har bidratt til en vekst i antall kunder også inn i det nye året. Så langt i år har Trønderenergi økt antallet kunder med 15 prosent.

33 millioner kroner i utbytte

Til tross for nullresultatet foreslår styret at det skal betales ut 33 millioner kroner i utbytte til eierne, som er sørtrønderske kommuner.

Utbytteforslaget er mindre enn i fjor. Da fikk kommunene 46,75 millioner kroner. Året før dette fikk kommunene ikke mindre enn 165 millioner kroner i aksjeutbytte.

Skal spare penger

Trønderenergi har hatt stort fokus på å effektivisere driften gjennom fjoråret. Dette har blant annet medført at nettleien ble satt ned i november i fjor. Nå varsler selskapet at det skal spare mer penger.

- På tross av at organisasjonen har gjort mye forbedringer i 2015, må effektiviseringsarbeidet fortsette fordi energimarkedene vil bli preget av enda tøffere konkurranseforhold i årene som kommer. Ytterligere effektivisering av driften vil derfor være et av de viktigste fokusområdene også i 2016, uttaler konsernsjef Ståle Gjersvold i pressemeldingen.