foto

I fjor ble 211 nye studenthybler ferdigstilt av private utbyggere, og neste år kommer ytterligere 470 til å bli fullført i privat regi.

Det er en dramatisk økning sammenlignet med hybelbyggingen så langt på 2000-tallet. Etter at andre byggetrinn av Voll studentby sto ferdig i 2000, viser tall fra Trondheim kommune at det kun er Studentsamskipnaden i Trondheim (SiT) som har stått for nye byggeprosjekter frem til i fjor.

Da ble Rosenborg studentby med 114 hybelenheter ferdigstilt i regi av Trondheim Vandrerhjem, samtidig som det gamle St. Elisabeth sykehus ble omgjort til studenthybler.

Store byggeprosjekter

Og flere store prosjekter er på gang. Det største er i regi av Aha Eiendom, eid av Heimdal Gruppen, tidligere Atmel-sjef Alf Egil Bogen, Kjell Berg og investor Pål Berg. På gressplenen ved det gamle Persaunet sykehjem skal tre blokker med plass til 254 studenter så klare til studiestart neste år. I tillegg vil 32 hybler i et eksisterende bygg på tomta være innflyttingsklare allerede i høst.

- Persaunet studentby vil bestå av leiligheter som ikke er spesialbygget for studenter, men som vil passe veldig godt for studenter. Det er et enormt behov for studenthybler i byen, og derfor sikter vi oss inn mot denne målgruppen, sier daglig leder i Aha Eiendom, Tore Havdal.

Det andre store byggeprosjektet som skal ferdigstilles neste år, står Frost eiendom for. Utvidelsen av Voll studentby vil gi byen 204 nye hybelenheter.

Bygger flere steder

Aha Eiendom eier fra før flere bygårder på blant annet Møllenberg og i Kongens gate, og har allerede 270 studentleieforhold. Selskapet kjøpte i 2012 tidligere St. Elisabeth hospital, som i fjor midlertidig ble gjort om til studenthybler. I vinter skal hele bygget gjøres om til leiligheter.

- Det blir 30 leiligheter som ikke spesielt bygges for studenter, men som kan passe godt for studenter som vil bo sammen, sier Havdal.

I tillegg har selskapet restaurert bygget i Kalvskinnsgata 2, hvor Kong Carl Johan Arbeidsstiftelse holdt til, og laget ytterligere 20 studenthybler.

Grunnen til at de private kommer på banen nå, er ifølge Havdal at kommunen i større grad tillater stor konsentrasjon av mindre leiligheter enn tidligere.

- Kjøpesterk gruppe

- Før var det en veldig streng policy på at det skulle være en fordeling av størrelsen på leilighetene i hvert prosjekt. Der er det større fleksibilitet nå, noe som baner vei for hybelprosjekter, sier Havdal.

- Dere bygger boliger som vil koste mellom 5000 og 6500 kroner i måneden per hybelenhet, tåler studentøkonomien slike boutgifter?

- Studentene er langt mer kjøpesterke enn lånet og stipendet tilsier. Mange får støtte av foreldre, og mange har jobb, noe som gjør dem godt i stand til å betale husleien, sier Havdal.

Gunstigere rente

En annen viktig regelendring som bidro til at Frost Eiendom vedtok å utvide Voll studentby, var at private utbyggere i fjor fikk tilgang til billige lån i Husbanken, på linje med samskipnadene. Et strek i regningen var imidlertid at den nye regjeringen kort tid etter regelendringen valgte å skru opp husbankrenta, noe som ifølge styreleder Per Frost gjorde prosjektet ulønnsomt.

- Vi velger likevel å gjennomføre byggingen. Det vi håper på nå, er at regjeringen vil tillate skattemessige avskrivninger på studentboliger som kan få tilbake lønnsomheten. Vi venter spent på skattekommisjonens innstilling i høst, sier Frost.

Om skattereglene gjøres gunstigere for private utbyggere, står Frost klare med ytterligere tre sentrumsnære tomter som kan bli nye studentboliger i de kommende årene.

foto
Nyoppusset: Aha Eiendom har kjøpt bygget hvor Kong Carl Johan Arbeidsstiftelse holdt til i på Kalvskinnet, og laget 20 studenthybler der.