Ledelsen i konsernet orienterte de ansatte om sin beslutning knyttet til programmet «driftsbemanning 2016-2019» mandag. Det er ikke besluttet ennå at noen stillinger skal kuttes, melder TV 2.

– Det som er konklusjonen, er at man innenfor den neste treårsperioden ser et effektiviseringspotensial på vel 600 årsverk, sier mediekontakt for Statoils drifts- og leteaktiviteter på norsk sokkel, Morten Eek.

En dramatisk og uventet omfattende beslutning, i og med at bemanningen i offshoresektoren allerede er skåret til beinet, mener konserntillitsvalgt i fagforeningen SAFE, Bjørn Asle Teige.

– Vi frykter både at dette vil føre til at risikonivået øker, og at driftseffektiviteten går ned. Det vil føre til et inntektsfall for Statoil i milliardklassen, sier han.

Statoil-ledelsen håper å få tatt mye av nedbemanningen gjennom såkalt naturlig avgang, blant annet fordi mange er ventet å gå ut i pensjon de neste årene.

– I tillegg kommer utfasing av felter, og ikke minst vil nye felter som kommer i drift, danne grunnlag for at stillinger kan flyttes, sier Eek.