Nå kommer Nordland sterkere på oljekartet. Aasta Hansteen er i rute til produksjonsstart i 2016.

Skroget til det nye olje- og gassfeltet vil bli bygget i Sør-Korea, og det vil bli sendt med verdens største transportfartøy den lange veien til Norskehavet. Kontraktsverdien er fire milliarder kroner, og med i leveransen er også stigerør og et komplett fortøyningssystem.

- Skroget er den første gjennomføringskontrakten som settes i prosjektet. Vi er fornøyd med at Technip har den nødvendige kapasitet til å ta på seg oppdraget, som har skjedd i sterk konkurranse med andre aktører, opplyser Anders Opedal, direktør for prosjekter i Statoil.

LEDER: Samarbeid for olje i nord

Første trinn i utbyggingen

I tidligfaser og på konsepter har også andre aktører deltatt, slike som Aker, Samsung, FMC, Saipem og IKM, ved siden av Technip som nå skal bygge skroget. Prosjektet skal Technip lede og arbeide i et konsortium sammen med Hyundai Heavy Industries.

- Skrogkontrakten er et viktig første byggetrinn for Aasta Hansteen feltutvikling. Dette er starten på dypvannsutbygginger i nordlige Norskehavet, og utbyggingen vil åpne for en tilknytning til andre funn i samme område, sier Ivar Aasheim, direktør for feltutvikling i Statoil.

Rundt feltsenteret ligger flere gassfunn som Hvitveis, Asterix, Haklang og Snefrid.

Verdens største spar

Technip er et multinasjonalt selskap med hovedkontor i Paris. Firmaet er blant de fem største i verden innen oljeservice med 21 000 ansatte. Technip er spesielt posisjonert i dyphavsområder, og i Norge er det et stort selskap innen offshore-rør med produksjon på Grønnøra industriområde i Orkdal.

Plattformen blir verdens største i sin kategori, og det er første gang en slik konstruksjon settes ut på norsk sokkel. Den er også den første med lagringskapasitet av kondensat. Gassen vil bli transportert til gassknutepunktet Nyhamna på Mørekysten, og så videre eksportert som salgsgass via Langeled.

Jobber går nordover

Ennå har ikke myndighetene i Norge gjort noe vedtak om utbygging av dette feltet. En godkjennelse i Stortinget er ventet tidlig i 2013. I løpet av kommende år vil kontrakter på dekk, undervannsanlegg, rør og marine operasjoner bli tildelt. Statoil leter nå etter kvalifiserte underleverandører i de nordlige fylkene.

Operatøren Statoil vil styre arbeidet med Aasta Hansteen i drift fra Harstad-kontoret, som er det nye driftskontor for nordområdene. Det inkluderer også felt som Norne og Snøhvit som er i gang, og det blir snart også driftssted for Skrugard/Havis i Barentshavet.