Kvinnen er norsk statsborger, og ifølge Fiskeribladet er hun siktet for å ha smuglet laks inn i Kina for mellom 150 og 180 millioner kroner.

Finansdirektør Trond Tuvstein i Frøya-selskapet Salmar bekrefter overfor Adresseavisen at kvinnen gjennom sitt private selskap har vært en forretningsforbindelse og kunde av Salmar i over ti år.

- Selskapet har kjøpt fisk av oss og videresolgt den i flere markeder i Asia. Vi har samarbeidet godt og over tid har vi utvekslet idéer og utviklet planer for hvordan vi eventuelt kunne ta samarbeidet videre, skriver Tuvstein i en e-post.

Via Vietnam

Kinesiske myndigheter skal har avslørt omfattende fiskesmugling, og det skal dreie seg om verdier rundt 720 millioner kroner. Mesteparten av laksen skal komme fra Norge, skrev Fiskeribladet torsdag. Det skal dreie seg om laks som er smuglet inn i Kina via Vietnam.

- Det norske utenriksdepartementet er kjent med at en norsk statsborger er fengslet i Kina. UD tilbyr konsulær bistand i tråd med vanlig praksis, opplyser kommunikasjonssjef Frode Andersen i UD til Adresseavisen. Han vil ikke si mer om hvem denne norske statsborgeren er og hva vedkommende er arrestert for.

Ifølge Fiskeribladet skal den arresterte kvinnen ha opptrådt som representant for Salmar, og også hatt et visittkort fra selskapet. Salmars konsernsjef Trond Williksen omtalte kvinnen først som en kunde av selskapet, men nå bekrefter selskapet at de har hatt planer om et større samarbeid.

Tuvstein sier at de over tid har utvekslet ideer og planer for hvordan samarbeidet kunne tas videre, og at de i fjor også fortalte om dem på et arrangement i Kina.

- Det er riktig at hun ved denne – og muligens også andre anledninger – har hatt visittkort med Salmar-logo, skriver Tuvstein.

Bekreftet: Konsernsjef Trond Williksen i Salmar bekreftet at kvinnen var kunde hos selskapet, men nylig etablerte de selskap sammen med henne. Foto: Morten Antonsen

Etablerte selskap

Han sier også at de nylig bestemte seg for å etablere et nytt selskap for salg av laks i Asia sammen med kvinnen.

- Dette selskapet er nå etablert i Singapore med Salmar som hovedeier, men det er fortsatt et tomt selskap uten virksomhet, skriver Tuvstein i e-posten.

Han sier at hva som skjer med dette selskapet, og det videre samarbeidet med kvinnen, avhenger av hva som skjer videre i Kina nå.

Kvinnen uttalte i fjor til media på vegne av Salmar, men ifølge Tuvstein har det bakgrunn i det nevnte samarbeidet. Han sier at kvinnen ikke har hatt en formell rolle i Salmar, men at hennes selskap helt frem til nå har vært kunde av selskapet.

- Vi har ikke kunnskap om hvor denne eller andre kunder selger fisken videre, skriver Tuvstein.

Han ønsker ikke å svare på hvor mye laks selskapet har solgt til kvinnens selskap.

Salmar har avvist at de har gjort noe galt i saken, og har overfor

Fiskeribladet

har Trond Williksen sagt at det ser så langt ut til at all eksport fra selskapet har skjedd i henhold til gjeldende regler og med de nødvendige lisenser i orden.

Stor: Salmar ønsker ikke å si hvor mye av laksen de har solgt gjennom kvinnens selskap. Foto: Morten Antonsen

Stor laksedistributør i Kina

Til sammen skal 17 personer, tilknyttet sju ulike selskaper, være arrestert for å ha smuglet laks til Kina, skriver havbruksnettstedet Undercurrentnews.com. Ifølge kinesiske tollmyndigheter har smuglerne på denne måten unngått å betale kinesiske tollavgifter.

Ifølge Fiskeribladet er den norske statsborgeren en kvinne med både kinesisk og norsk statsborgerskap. Den arresterte kvinnen skal være en stor laksedistributør og viktig for norsk laks i Kina.

Også Norges største oppdrettsselskap, Marine Harvest, har blitt innblandet i smuglersaken. Kinesiske medier har vist fram lakseemballasje med logoen til Marine Harvest.

Kommunikasjonssjef Ola Helge Hjetland i Marine Harvest avviser at smuglerlaksen kommer fra dem. Han regner med at bildet er tatt i et kinesisk lager både med lovlig og ulovlig importert laks. Ifølge ham er det også lite sannsynlig at smuglerlaks har firmalogo på emballasjen. Han slår fast at de avbildede lakseboksene kommer fra Skottland og er lovlig importert.

- Vi selger ikke laks til Vietnam, nettopp på grunn av faren for at den skal bli smuglet videre til Kina, sier Hjetland. Han forteller at da Kina stengte handelen fra Norge, tok det seg opp en praksis med å smugle laks fra Vietnam til Kina. Marine Harvest innførte derfor en regel for hele selskapet globalt at de ikke skulle selge fisk til Vietnam.

- Viktig å ha kontroll

- Vi var redde for å havne i en slik situasjon. Marine Harvest gjør alltid grundige undersøkelser. Det er viktig for oss å ha kontroll på hvor fisken vår blir solgt. Vi har god dialog og god informasjon om våre kunder for å sikre oss at vi ikke blir en del av en ulovlig operasjon, sier Ola Helge Hjetland.

Derimot har Marine Harvest solgt laks til Kina fra sine anlegg i Chile og Skottland i hele perioden da kineserne stengte grensene for norske varer.

- Vi har derfor aldri hatt behov for å ta del i noen illegal eksport til Kina, sier kommunikasjonssjefen.

Marine Harvest er Norges største oppdrettsselskap og har hovedkontor i Bergen, men har også stor aktivitet i Midt-Norge. Selskapet har virksomhet i 24 land.

Taus fiskeriminister

Sjømatrådets fiskeriutsending til Kina, Sigmund Bjørgo, sier at de ikke vil spekulere i om hendelsen vil påvirke eksporten av norsk laks til Kina.

Kina innførte strenge restriksjoner på import av norsk laks etter at den kinesiske dissidenten Liu Xiaobo ble tildelt Nobels fredspris i 2010. I slutten av 2016 ble enighet om en normalisering av det politiske forholdet, tok det fortsatt tid før importen tok seg opp igjen.

Først i desember i fjor varslet Bjørgo at det ble lettere å importere norsk laks til Kina igjen.

Adresseavisen har bedt fiskeriminister Per Sandberg (Frp) kommentere nyheten om den angivelige smuglingen, og om han frykter at det igjen kan skade den norske eksporten. Fiskeriministerens kommunikasjonssjef Martine Røiseland sier at Sandberg ikke er tilgjengelig for intervju, og at dette er en konsulærsak som håndteres av den norske ambassaden.

- Etter det vi forstår, gjelder ikke saken bare norsk laks, men at det er aksjonert mot smugling av mange typer matvarer. Vi har en god dialog med kinesiske myndigheter som har ansvaret for import av sjømat, skriver Røiseland i en e-post.

Utestengt

Laks fra tidligere Sør-Trøndelag, Nordland og Troms har vært utestengt fra Kina etter at det i 2015 ble funnet ILA-virus på laks fra de tre fylkene. Mattilsynet varslet tidligere i år at kinesiske inspektører ville besøke lakseslakterier i de tre fylkene, og at de håpet det ville føre til en oppheving av utestengelsen.

Ifølge Undercurrent sier en industrikilde i Kina at norsk laks er særlig utsatt for smugling på grunn av disse restriksjonene.