På forhånd håpet NIT at mellom 1500 og 2000 studenter ville delta på dagen, men kommunikasjonsansvarlig Kenneth Stoltz anslår at rundt 800 studenter besøkte arbeidsgiverstandene på Scandic Lerkendal.

- Det var et veldig dårlig oppmøte sammenlignet med hva vi er vant til, og hvor mange vi trodde skulle komme, sier Stoltz til Adresseavisen.

I fjor anslo Stoltz at rundt 1500 var innom.

Markedsføring

Trøndelagsdagen skal koble studenter og nyutdannende med potensielle arbeidsgivere i Trøndelag, og Stoltz sier at det deltok rundt 80 arbeidsgivere fordelt på 50 stands.

Han sier at de aldri har brukt mer penger på markedsføringen av dagen enn i år, både gjennom annonser i sosiale medier og gjennom campusbesøk. Han sier at de også hadde også ekstra forhåpninger siden den ble arrangert nært campusene på Gløshaugen, Øya og Kalvskinnet.

Stoltz tror det først og fremst var tidspunktet rett etter påske som ødela for oppmøtet. De fikk høre at mange studenter ennå ikke er tilbake i byen, samtidig som de nærmer seg en travel periode med eksamener og innleveringer.

I tillegg sier at de opplevde problemer med å nå ut med informasjon til enkelte studentgrupper.

- Noen linjeforeninger på universitetet har sine egne karrieredager, og de ville ha betalt for å dele informasjon om Trøndelagsdagen, sier Stoltz, og sier at det var noe de valgte å ikke gå med på.

Korrespondansen mellom NIT og enkelte linjeforeninger viser at det ble krevd opptil 5000 for å promotere dagen.

- Da måtte vi i tilfelle brukt penger på det i stedet for annen markedsføring, men det følte vi at ble feil, sier han.

Han understreker samtidig at andre linjeforeninger både på Gløshaugen og Dragvoll var svært velvillige, og delte informasjonen om dagen.

Flytter dato

Stoltz sier at både offentlige og private arbeidsgivere deltok på dagen. Blant annet deltok selskapet tidligere kjent som Atmel Norway, nå Microchip Technology, på Trøndelagsdagen for første gang. I tillegg deltok blant andre Danske Bank, DNB, Sintef og Trønderenergi.

Han sier at de til neste år vil vurdere å flytte dagen tilbake til januar, slik de gjorde i årene 2013 til 2015.

I tillegg sier Stoltz at NIT har blitt bedt om å ta initiativ til at foreningen sammen med noen av de største arbeidsgiverne i byen, ber om et møte med utdanningsinstitusjonene, studentorganisasjoner og linjeforeninger. Dette for å diskutere hvordan de kan skape flere gode møteplasser mellom akademia og arbeidslivet.

- Likebehandling

Teknologiporten er en av studentorganisasjonene på Gløshaugen som selv arrangerer blant annet karrieredager og bedriftspresentasjoner.

Leder Halvor Reiten kjenner ikke til om de har bedt om betaling for å reklamere for Trøndelagsdagen, men sier at det er noe de i prinsippet ville tatt et gebyr for å gjøre.

Han sier at det skyldes at de ønsker likebehandling mellom sine egne og andres arrangementer.

- Vi har en del arrangementer selv der bedrifter betaler for å presentere seg selv. Det ville blitt feil hvis vi hadde gjort noe gratis for én organisasjon, og samtidig tatt betalt hos andre, sier Reiten.

På spørsmål om det medfører at studenter går glipp av møter med potensielle arbeidsgivere, svarer Reiten at de allerede er et stort tilbud av bedriftsmøter, og at de aller fleste arrangeres av studentene selv.

- Tilbudet er både veldig stort, og veldig populært blant bedriftene, sier Reiten.

Møtte aktuelle

Ståle Lund jobber med rekruttering og utdanning hos trondheimsbedriften Sandvik Teeness, som lager vibrasjonsdempende verktøy for internasjonal industri. Han sier at de hadde en bra dag på Trøndelagsdagen, tross mindre folk enn ventet.

- Det var hyggelig og fine lokaler, men besøket var mindre enn tidligere, sier Lund.

Han sier at de likevel vil delta også neste gang Trøndelagsdagen blir arrangert. Han sier at de jobber mye med å komme i kontakt med studenter, og at blant annet maskiningeniører og programvarestudenter er interessante for bedriften.

- Vi fikk stiftet bekjentskap med noen som vi vil snakke videre med, sier Lund om dagen.

foto
Stands: Både offentlige og private arbeidsgivere deltok på dagen. Til høyre: Ståle Lund i trondheimsbedriften Sandvik Teeness. Foto: Christine Schefte

Følg Adresseavisen på FacebookInstagram og Twitter