15 mistet jobben i byggekonkurs, nå har de fått tilbud om ny jobb

foto