Ståle Andersen, styreleder i Cielo og også én av medgründerne av sjokoladefabrikken, kan vise frem et årsregnskap for fjoråret med et overskudd på 276 000 kroner. Et lite overskudd, men styret skriver i sin årsrapport at «ytterligere tilføring av ekstern kapital og refinanisering er nødvendig for å håndtere fortsatt drift på nåværende nivå».

Driften måtte få tilført ny kapital for å dekke et budsjettert driftsunderskudd i første halvår av 2017. Det har de nå fått.

- Vi har nå en sunn og god drift, men på grunn av at vi er presset på likviditet måtte vi få tilført kapital. Vi har vært to eiere i Cielo Holdning som igjen eier Cielo AS. Nå har vi også fått inn Regnskapsfokus på eiersiden. Vi har foretatt en økning av aksjekapitalen, og Regnskapsfokus gikk inn på eiersiden rundt påsketider i år. De eier 10 prosent av aksjene, mens Cielo Holding eier resten, sier Andersen. Med dette mener han de lokale sjokolademakerne er klare for fremtiden.

- Det går rundt, sjø. Det sa Cielo om økonomien i 2014. Da hadde de vært gjennom en snuoperasjon etter at de året før gikk solid i minus.

Blir julegaver også i år

- Vi har holdt på med Cielo en god stund nå, og vi vet at noe går bra og noe går ikke så bra. Det var for eksempel et slag for oss at Mathallen stengte dørene, for de var en god kunde av oss. Samtidig har Bunnpris tatt over de sjokoladeproduktene vi hadde i Mathallen, så vi får håpe at de selger like godt der, sier Andersen som legger til at de har mye godsaker på lur.

- Det er full guffe her, vi gleder oss til kommende høst, vinter og ikke minst jul. Det skal ligge Cielo-gaver under juletrærne i år også, forsikrer Andersen.

Kris Hildrum, Mats Paulsen og Ståle Andersen etablerte Cielo i 2006/2007.

I Cielo-styrets årsberetning for 2016 heter det at grunnlaget for fortsatt drift er tilstede, men at de er avhengige av økt likviditet, bedre bruttofortjeneste, samt mindre drifts- og lønnskostnader. Cielo har utsalg på Solsiden og Sirkus shopping, dette er god butikk. Det er derimot for høye driftskostnader når Cielo deltar på stand og festivaler, og styret skriver i årsberetningen at de nå tar grep og vil fokusere på lønnsomme prosjekter. For nettbutikken er det forventet en moderat vekst i 2017.

- Dette blir et godt år

Styret skriver i sin oppsummering at de siste årenes satsinger, oppbygging av kundegrupper, nye produkter og potensialet i Cielo viser gode resultater på alle avdelingene, men det har kostet betraktelig mer enn det selskapet har hatt likviditet til. Selskapet har brukt betydelige ressurser på å jobbe i markedene, utvikle produkter, salg og markedsføring. Styret mener nå at selskapet har opparbeidet et såpass bra sortiment, kundeforhold og marked, samt gode effektive systemer og ledere, at ved å konsentrere fokuset på kjernevirksomheten vil 2017 bli et godt år for selskapet.

Andersen mener de nå ikke behøver mer ekstern kapital.

- Nei, vi snakker ikke mer om det nå, men vi må kanskje skyte inn mer internt for å sikre balansen. Det er jo så mye vi har lyst til, men både tid og penger må strekke til, sier Andersen.

Årsregnskap
CieloAS
Mill. kroner20162015Endringi prosent
Driftsinnt.1311,612,4
Driftsres.0,6-1,2-
Res. før skatt0,4-1,5-