Oppdragene halveres: - Folk er usikre på egen økonomi

foto