Det har vært jobbet i en årrekke for å få på plass denne fergeforbindelsen, foreløpig uten fysisk resultat.

– Trøndelag Ap vil arbeide aktivt for å realisere fergeforbindelsen Hitra – Aure i 2023 og ber stortingsgruppa jobbe for at finansiering av drift av nytt fergesamband skjer over statsbudsjettet også de to første årene til sambandet blir en del av inntektsystemet til fylkeskommunen, har partiets årsmøte uttalt.

Fylkestinget har vedtatt å realisere prosjektet.

– Et rimelig, men avgjørende bidrag

I vedtaket fra Trøndelag Ap heter det blant annet:

«En stor del av Norges framtid er verdiskaping som knytter seg til bærekraftig bruk og utnyttelse av havets areal og ressurser. Her har kysten av Trøndelag og Møre og Romsdal allerede en solid posisjon med mange muligheter til å være verdensledende. Dette fordrer imidlertid at vi blir mer attraktive og mindre sårbare som bo- og arbeidsmarkedsregion. Ny fergeforbindelse mellom Hitra og Aure vil være et rimelig, men avgjørende bidrag for å oppnå det som hele nasjonen og regionen vil ha nytte av. »

Og videre:

«Fergeforbindelsen er ønsket av befolkningen og har bred støtte i næringslivet og i reiselivet. Det siste statlige fergeavløsningstilskuddet til Imarsundprosjektet utbetales i 2022, og i 2018 åpnet staten opp for at ferge Hitra-Aure tidligst fra 2023 kan gjenopprettes som et fylkeskommunalt samband og motta statstilskudd når Imarsundprosjektet er ferdig nedbetalt.»

Historie fra 1960-tallet

Fergeforbindelsen mellom Hitra og Nordmøre, med fergeleie på Hitra ved Forsnes, har en historikk tilbake til 1960-tallet. Forbindelsen ble lagt ned i januar 2007 og pengene ble brukt til å finansiere Imarsundforbindelsen i Aure.

I 2009 ble selskapet Midt-Norsk Fergeallianse AS (MINOFAS) stiftet av kommunene Kristiansund, Aure, Hemne, Hitra og Frøya. Kristiansund og Nordmøre Havn IKS samt Smøla kommune meldte seg inn i selskapet på et senere tidspunkt. Selskapets formål er å arbeide for å få etablert denne fergeforbindelsen.

I 2013 kjøpte Hitra kommune nødvendig grunn til formålet fergeleie og området er regulert til formålet.