Pengene ligger i den nye Nasjonal Transportplan (NTP) som ble lagt frem onsdag i forrige uke, og skal gå til forsterking eller utskifting av svake bruer som er til hinder for tømmertransporten.

Næringspolitisk sjef i skogeierforeningen Allskog, Anne C.B. Moe, sier at pengene vil gi grunnlag for økte inntekter for skogeierne, økt aktivitet i skogen og bedre konkurransekraft for næringen.

Tyngre biler

Skognæringen fikk i 2013 tillatelse til å øke vekten på tømmervogntogene fra 56 til 60 tonn, men en lang rekke bruer på fylkesveiene har ikke vært dimensjonert for de tyngste lassene.

Allskog identifiserte i fjor elleve bruer i Trøndelag som var for dårlige til å tåle tungtransporten av tømmer, og som betød at sjåførene enten måtte kjøre flere turer eller ta omveier.

Øverst på prioriteringslisten sto Svorkmo bru i Orkdal, hvor Allskog i desember i fjor inviterte stortingsrepresentant Torhild Aarbergsbotten (H) til en befaring.

Moe sier nå at både den og Meldal bru i år vil bli utbedret av Sør-Trøndelag fylkeskommune. Nå håper de at de andre flaskehalsene også vil bli fjernet.

- Fylkeskommunen har gått foran, og nå får vi enda mer drahjelp fra NTP, sier Moe til Adresseavisen.

300 millioner

Ifølge Allskog vil dette spare skognæringen for flere titalls millioner kroner på landsbasis, og i tillegg ønsker også Tine tillatelse til å bruke 60-tonns vogntog.

Til sammen er det satt av 300 millioner til bruprosjektet frem til 2023, og Moe sier at skognæringen i stort sett alle fylker har satt opp prioriteringslister.

Allskog anslår at én av fire tømmerbiler kan fjernes fra veinettet når de prioritere bruene har blitt utbedret, og Moe sier at det i tillegg til reduserte transportkostnader også vil bety lavere klimagassutslipp og energibruk.

- Dette er et ekstremt målrettet og samfunnsøkonomisk svært lønnsomt tiltak, sier hun.

Dette er bruene som Allskog ønsket å prioritere:

 • Svorkmobrua, Orkdal, fylkesvei 700

 • Rotlabrua, Selbu, fylkesvei 705

 • Meldalbrua, Meldal, fylkesvei 700

 • Neabrua, Tydal, fylkesvei 705

 • Holtabrua, Tydal, fylkesvei 30

 • Resabrua, Meldal, fylkesvei 700

 • Granabrua, Rennebu, fylkesvei 700

 • Rognesbrua, Midtre Gauldal, fylkesvei 633

 • Roggabrua, Midtre Gauldal, fylkesvei 633

 • Hellbrua, Stjørdal, fylkesvei 705

 • Straumbrua, Inderøy, fylkesvei 755