- Det går i riktig retning, men det er ikke akkurat den store endringen i formuesskatten, sier Rian til Adresseavisen.

Ifølge VG vil regjeringspartiene Høyre og Frp foreslå å sette ned satsen i formuesskatten fra 0,85 til 0,8 prosent i statsbudsjettet for 2016. I tillegg vil bunnfradraget økes, noe som til sammen vil bety en skattelette på rundt 1,3 milliarder kroner.

Regjeringen vil også foreslå å kutte selskapsskatten fra 27 til 25 prosent, og samtidig redusere skatten på vanlig lønnsinntekt tilsvarende.

Men regjeringen vil også foreslå å innføre en helt ny progressiv toppskatt, slik at man må betale en større andel skatt desto mer man tjener.

Tredje år på rad

Ifølge VG vil verken statsminister Erna Solberg (H) eller finansminister Siv Jensen (H) kommentere opplysningene, selv om Jensen bekrefter at det vil komme skattelettelser i høst.

Dette vil i tilfelle være tredje år på rad at regjeringen foreslår milliardkutt i den omstridte formuesskatten, selv om deler av reduksjonen forsvant i budsjettforhandlingene med Venstre og KrF i fjor høst.

Næringslivstopper i Trøndelag har i hele år drevet lobbyvirksomhet overfor ledende finanspolitikere i regjeringen og på Stortinget, der større kutt i formuesskatten har stått øverst på dagsorden. En etter en har politikerne blitt invitert til Trondheim for å snakke om skatt og norsk eierskap med lokale næringslivsledere, inkludert finansministeren selv.

Bakgrunnen for lobbyinnsatsen har vært forslagene til skatteendringer fra det regjeringsoppnevnte Scheel-utvalget, som foreslo store kutt i selskaps- og inntektsskatten, men uendret formuesskatt.

- Forskjellsbehandling

Rian sier at de har vært opptatt av at skattenivået skal være på et konkurransedyktig nivå, og at de er positive til en reduksjon i selskapsskatten. Men de hadde håpet på større kutt i formuesskatten.

- Vi er opptatt av å ha aktive eiere som ønsker å investere, og vil ha slutt på diskrimineringen av norske eiere til fordel for utenlandske eiere, sier hun, og mener politikerne har hørt på dem.

- Vi har blitt lyttet til, i og med at de gjør noe med skattenivået for næringslivet. Når det gjelder formuesskatten så tar vi dette som et tegn på en gradvis redusering, som det også bli gitt signal om på våre måter, sier Rian.

- Mindre effekt

I en rapport fra analyseselskapet Menon som Finansdepartementet selv har bestilt, ble det nylig konkludert med at kutt i selskapsskatten ville ha langt større effekt på investeringer i næringslivet enn kutt i formuesskatten og utbytteskatten.

Ifølge rapporten vil en reduksjon i formuesskatten bare ha tolv prosent av investeringseffekten til et tilsvarende kutt i selskapsskatten, noe som hovedsakelig skyldes at sistnevnte vil berøre alle eierne i næringslivet, også utenlandske investorer. Formuesskatten rammer derimot bare norske eiere.

Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre sier til VG at store kutt i formuesskatten vil vise at regjeringspartiene ikke lytter til faglige råd, og mener det er feil medisin i en tid med stigende arbeidsledighet.

De trønderske næringslivstoppene har lagt vekt på det de mener er forskjellsbehandling av norske og utenlandske eiere. De peker på at Salmar-eier Gustav Witzøe må betale formuesskatt, mens kypriotiske John Fredriksen, hovedeier i konkurrenten Marine Harvest, slipper unna.

foto
Kritisk: Administrerende direktør Berit Rian i Næringsforeningen i Trondheimsregionen mener norske næringslivseiere forskjellsbehandles. Foto: OLE MARTIN WOLD