Boligprisene i Trondheim steg med én prosent i juli. Det er sterkere prisvekst enn landet under ett, hvor boligprisene steg med 0,2 prosent.

I løpet av de siste tolv månedene har prisene på bolig i Trondheim steget med 7,4 prosent.

- Boligprisutviklingen har vært sterk i Trondheim det siste året, men likevel svakere enn i Oslo. Vi ligger i midtsjiktet i Norge når det gjelder prisutvikling, sier førsteamanuensis ved Handelshøyskolen i Trondheim, Are Oust.

De siste ti årene har boligprisene i Trondheim steget med 75,1 prosent. Kun Oslo har hatt større prisvekst.

Negative sosiale konsekvenser

Oust mener at den sterke prisutviklingen i Oslo har vært med på å trekke opp boligprisene i Trondheim.

- I tillegg har vi lav rente og et godt arbeidsmarked som også bidrar til stigende boligpriser, sier han.

I løpet av de siste ti til tjue årene har ikke stigende boligpriser blitt sett på som noe negativt, ifølge Oust.

- Økende, og da særlig galopperende boligpriser, har sterke negative sosiale konsekvenser.

Oust sitter også i styret for Rotvoll Eiendom AS, som er i ferd med å utvikle deler av Øvre Rotvoll gård til bolig- og næringsformål. Han er tydelig på at han skiller mellom sine to roller.

I ferd med å skape en boble

SVs finanspolitiske talsperson og stortingsrepresentant for Sør-Trøndelag, Snorre Valen, er bekymret for at boligboblen skal sprekke.

- Gapet mellom boligprisene og en vanlig inntekt har ikke vært større siden mellomkrigstiden. Vi er i ferd med å skape en boble, og det er farlig for norske familier sin økonomi, sier Valen.

Han mener at boligmarkedet er uregulert, noe som fører til sterkere prisvekst enn hva som er sunt.

- SV mener at det er på tide å vurdere om vi bør innføre en statlig eiendomsskatt der man betaler mindre skatt på lønn, og mer på bolig. Mer subsidier burde også gå til leie-for-eie-boliger, sier Valen.

Kravene til egenkapital gjør det vanskelig for mange å komme seg inn på boligmarkedet.

Leie-for-eie går ut på at man leier en bolig, for så å kjøpe boligen med egenkapitalen som spares opp gjennom leien. Ifølge Valen vil dette gi flere mulighet til å bygge opp egenkapital over tid.

- Elefanten i rommet er om vi også gradvis burde gjøre endringer i rentefradraget på boliglån. I dag bruker vi veldig mye penger på å subsidiere de som allerede eier bolig, sier han.

Må bygge flere boliger

Valen mener eiendomsskatt, endringer i rentefradrag og leie-eie-subsidiering må til for å dempe boligprisutviklingen. Direktør i Meglerhuset Nylander, Per Nylander, er også bekymret for de stigende boligprisene i Trondheim. Han mener imidlertid at løsningen er å bygge flere boliger.

- Vi har nå et boligmarked som ikke fungerer optimalt ettersom tilbudet av boliger er lavere enn etterspørselen. For å få balanse i markedet må det bygges flere boliger.

Nylander påpeker at det er en utfordring at det offentlige reduserer antall enheter i prosjekter, fremmer egne reguleringsplaner, tar omkamper og forlenger reguleringssaker.

- Enhver forsinkelse akkumulerer det oppdemmede boligbehovet. Dette er fordi det tar ett til to år før nye prosjekter frigjør bruktboliger. Forsinkelser bidrar til stigende boligpriser og utviklingen gjør at færre får muligheten til å eie sin egen bolig, sier han.

Forsinkelser koster

Are Oust er enig med Nylander og sier at på sikt er det å bygge flere boliger det eneste hjelpemidlet for å dempe prisutviklingen.

- Utbygging og finansiering av infrastruktur er kanskje den mest direkte tingen som det offentlige kan bidra med. Slik kan man hindre at byggeprosjekter blir forsinket eller pålagt store ekstra kostnader.

Han påpeker i likhet med Nylander at forsinkelser i byggeprosjekter bidrar til å øke boligprisene.

- Boligprisstigning og økte byggekostnader kommer fra flere kilder. Alle som er involvert i prosessen må være bevisst på at en forsinkelse eller et fordyrende forslag vil ha en kostnad, sier Oust.

Overføringseffekt

Oust kan ikke se at det er det er noen boble i Trondheim, men han mener at det begynner å nærme seg krisesituasjon i Oslo. Det kan få konsekvenser for Trondheim.

- Hvis en boble sprekker i Oslo, vil det berøre Trondheim og boligprisene vil falle her også. Det vil i større grad være en overføringseffekt mellom Oslo og Trondheim, enn mellom Stavanger og Trondheim, sier Oust.

foto
SVs finanspolitiske talsperson, Snorre Valen, mener at det i dag brukes for mye penger på å subsidiere de som allerede har bolig. Foto: Therese Alice Sanne
foto
Direktør i Meglerhuset Nylandet, Per Nylander, mener at det bør iverksettes tiltak for å bringe boligmarkedet i balanse. Foto: Kjell A. Olsen