Boligbygger i betalingstrøbbel - Tobb har grepet inn

foto